Prima Pagina Despre Noi Servicii Informatii Membrii CCIBH Evenimente Publicatii Despre Jud BH
 
Servicii oferite
 
Proiecte
Informatii
Camera de Comert si Industrie Bihor


NOUTATI

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a anuntat ca incepand cu data de  10 septembrie 2018, a fost lansata sesiunea de inscrieri aferente Programului de Internationalizare 2018. Inscrierile in program se accepta on-line incepand cu data de luni, 17.09.2018, ora 10:00. Fata de anul trecut, modul de aplicare si procesul de decontare s-au simplificat mult, iar ajutorul se acorda, incepand cu acest an, sub forma de suma fixa, de tip sprijin forfetar. Principalii beneficiari sunt companiile romanesti care doresc promovarea produselor si serviciilor la export. Strategia Ministerului pentru acest apel este promovarea in special pe pietele Extra-UE a operatorilor economici romani din sectoare considerate prioritare.Pentru detalii, va rugam accesati  link-ul http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-programul-de-interna-ionalizare-2018 

De asemenea, informatii suplimentare puteti obtine la numerele de telefon: 0214010558, 0214010581, 0212025283 sau la adresa de email internationalizare@imm.gov.ro.

sursa: http://www.aippimm.ro 


REGULAMENTUL PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Nume/Prenume:
 
Adresa de corespondenta:
 
Telefon/Fax:
 
E-mail:
 
Cont social media:
 
Profesie/Functie:
 
Loc de munca:
 

 

INFORMARE/DECLARATIE CONSIMTAMANT MARKETING DIRECT IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Stimata Doamna/Stimate Domn,

 

Acum ceva timp, ati decis sa deveniti partenerul Camerei de Comert si Industrie Bihor (CCI BIHOR), inclusiv prin accesarea serviciilor noastre.

Si pe acesta cale dorim sa va multumim pentru beneficiile colaborarii cu dumneavoastra.

Ca parte a strategiilor de business, CCI BIHOR  doreste in continuare mentinerea/dezvoltarea colaborarii profesionale cu dumneavoastra, respectiv cu compania/institutia pe care o reprezentati.

Parte din responsabilitatea CCI BIHOR  in relatia cu dumneavoastra este si modul in care avem grija de datele dvs. personale pe care ni le-ati pus la dispozitie anterior, cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale si, lucru pe care ni-l dorim, cu prilejul unei colaborari profesionale viitoare. 

Increderea dumneavoastra in serviciile si personalul nostru este una din principalele noastre preocupari. In acest, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

CCI BIHOR  cunoaste importanta datelor dumneavoastra personale si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora.

De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in cadrul prezentului document.

Informatiile detaliate se regasesc pe siteul: www.ccibh.ro (ex: Conditiile generale, tehnice si de participare ale CCI BIHOR , Termeni si Conditii).

Prin urmare, va informam ca, incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

 

In contextul in care CCI BIHOR  trebuie sa se alinieze prevederilor GDPR si tinand cont de faptul ca ne dorim mentinerea si dezvoltarea colaborarii profesionale cu dumneavoastra, credem ca este un moment potrivit sa punctam cateva aspecte importante.

Camera de Comert si Industrie Bihor (CCI BIHOR) este infiintata si functioneaza in temeiul Legii nr. 335/2007 a camerelor de comert din Romania, fiind o organizatie neguvernamentala, autonoma, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce reprezinta, sprijina si apara interesele generale ale comunitatii de afaceri din Bihor, urmarind promovarea si dezvoltarea industriei, comertului, serviciilor si agriculturii, in concordanta cu cerintele economiei de piata.

CCI BIHOR are sediul in Oradea, str. Mihai Eminescu nr 25A, cod fiscal RO 57554, e-mail: secretariat@ccibh.ro si este reprezentata legal de Constantin Badea – Secretar General.

CCI BIHOR  respecta confidentialitatea clientilor si va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

CCI BIHOR  prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia cu ocazia realizarii atributiilor stabilite de lege, derularii raporturilor comerciale/ contractuale si/ sau participarii la targurile /expozitiile/ evenimentele organizate de CCI BIHOR  si/sau in incinta imobilului CCI BIHOR situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr 25A.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea de exemplu prin documente precontractuale, contractuale, prin completare de formulare de tip declaratii, formulare online etc.)

CCI BIHOR  nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza CCI BIHOR ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.

In contextul realizarii atributiilor stabilite de lege si desfasurarii activitatii curente a CCI BIHOR , inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale si/sau participarii la targurile, expozitiile si/sau alte evenimente specializate organizate de CCI BIHOR  si/sau in incinta imobilului CCI BIHOR situat in Oradea str. Mihai Eminescu nr 25A, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, CCI BIHOR  poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal:  numele si prenumele, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, cont social media, profesie, loc de munca,

  

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele ale caror date pot fi prelucrate de catre CCI BIHOR , exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

-        Clientii persoane fizice ai CCI BIHOR , (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;

-        Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanti, co-expozanti, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii,  locatari etc. - actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea promovarii serviciilor, evenimentelor si manifestarilor expozitionale organizate de/la CCI BIHOR  si mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale, dumneavoastra sunteti informat/a si va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).  

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

-             Indeplinirea atributiilor legale ale CCI BIHOR ;

-             Organizarea de targuri, expozitii, saloane si alte manifestari/evenimente specializate;

-             Derularea activitatii comerciale/contractuale a CCI BIHOR ;

-             Facturarea si incasarea valorii serviciilor oferite de CCI BIHOR ;

-             Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;

-             Management operational;

-             Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

-             Indeplinirea obligatiilor legale incidente;

-             Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;

-             Activitati de audit si control/supraveghere;

-             Arhivare, scopuri statistice;

-             Colectare debite/Recuperare debite restante;

-             Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti etc.

CCI BIHOR  va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de CCI BIHOR  si/sau in incinta imobilului CCI BIHOR  situat in Oradea str. Mihai Eminescu nr 25 A si/sau partenerilor de afaceri, asa cum este aceasta situatie descrisa mai jos) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

-        Clienti persoane fizice ai CCI BIHOR  (actuali, fosti sau potentiali),vizitatori, public larg, reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);

-        Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanti, co-expozanti, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii,  locatari etc. - actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

-        Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

-         Autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre CCI BIHOR  si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix etc. ) vor putea fi prelucrate de CCI BIHOR  doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile CCI BIHOR , inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener al CCI BIHOR , prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional CCI BIHOR  si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai CCI BIHOR , cu respectarea drepturilor dumneavoastra. 

Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de CCI BIHOR , ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea CCI BIHOR , va puteti dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

In relatia cu CCI BIHOR , dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, CCI BIHOR  va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor CCI BIHOR , pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care CCI BIHOR  prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre CCI BIHOR  pe durata de timp prevazuta in procedurile interne ale CCI BIHOR  si/sau vor fi distruse.

 

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. 

Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Prin citirea, completarea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre CCI BIHOR  constituie elemente determinante pentru a primi informatii legate de serviciile, evenimente si manifestarile expozitionale organizate de/la CCI BIHOR , si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, CCI BIHOR  poate:

-        fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;

-        fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. 

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Responsabilului de protectia datelor personale din cadrul CCI BIHOR  cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: secretariat@ccibh.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: Oradea, str  Mihai Eminescu nr 25A.

Prin citirea si completarea prezentului document, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat/a corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

-        prevederile cuprinse in prezentul document;

-   prevederile cuprinse in Conditiile generale, tehnice si de participare ale CCI BIHOR  privind protectia datelor cu caracter personal. Conditiile generale, tehnice si de participare ale CCI BIHOR  sunt disponibile pe website-ul ccibh.ro dupa caz);

-    faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare, in prezentul document precum si in Conditiile generale, tehnice si de participare ale CCI BIHOR  (dupa caz) va fi efectuata, atat pentru scopuri de marketing direct (promovarea serviciilor, evenimentelor si manifestarilor expozitionale organizate de CCI BIHOR  si/sau in incinta imobilului CCI BIHOR situat in Oradea str. Mihai Eminescu nr. 25 A, cat si pentru mentinerea/dezvoltarea raporturilor comerciale/contractuale, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat ;

-        faptul ca CCI BIHOR  nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar scopurilor mentionate in prezentul document si in Conditiile generale, tehnice si de participare ale CCI BIHOR  (dupa caz), cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Inteleg ca pot revoca aceasta declaratie de aprobare in orice moment, gratuit si fara nicio justificare, caz in care revocarea se va aplica conform prevederilor legale incidente.

De asemenea, prin citirea si completarea acestui document, declar ca sunt informat asupra drepturilor mele prevazute de legislatia specifica privind protectia datelor cu caracter personal.

 

Totodata, imi exprim, pe baza optiunii de mai jos, consimtamantul in mod expres, neechivoc, liber si informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, in scop de marketing direct:

             DA           NU

             ¨   ¨

      

   

Sunt de acord cu furnizarea de informatii/documente privind serviciile, evenimentele si manifestarile expozitionale de CCI BIHOR  si/sau in incinta imobilului CCI BIHOR  Oradea str Mihai Eminescu nr 25 A,  tel 0259-417.807, secretariat@ccibh.ro, Facebook: Camera de Comert si Industrie Bihor, SMS: 0771646729, (pe care CCI BIHOR  le considera ca ar putea fi de interes sau de avantaj pentru mine), prin:

-        prin apel telefonic, la numarul de telefon indicat 

-        posta, la adresa de corespondenta indicata 

-        posta electronica, la adresa de email indicata 

-        contul de social media indicat 

-        SMS la numarul de telefon indicat 

 Asteptam raspunsul Dumneavoastra pana in data de 25.05.2018. Ulterior acestei date, consideram consimtamantul acceptat.


Invitatie Curs  GDPR  


Pentru a veni in sprijinul companiilor private si autoritatilor publice locale din judetul Bihor,   Infomed Pro SRL in colaborare cu Camera de Comert si Industrie Bihor, organizeaza incepand cu   12 iulie 2018, curs privind protectia datelor cu caracter personal (Curs Data Protection Officer).

Curs GDPR - se adreseaza managerilor care doresc sa inteleaga modul in care cerintele   GDPR vor afecta organizatia lor, managerilor implicati in /sau raspunzatori de respectarea GDPR,   cum ar fi managerii de securitate, managerii IT, managerii de proiect, managerii de risc si de   conformitate, cat si personalului din departamente financiare sau resurse umane dar si persoanelor   care doresc sa se pregateasca pentru ocuparea unui post de Data Protection Officer.

Pentru inscriere  si alte detalii va ruga sa accesati link-ul  https://infomedpro.ro/curs-dpo-curs-gdpr/ 


Modpack Group shareholders attend Select USA Summit, Washington DC

The logistics and transportation industry in the United States is a highly competitive market. Spending in the U.S. logistics and transportation industry totalled $1.48 trillion in 2015 and represented 8 percent of annual gross domestic product (GDP). By investing in this sector, multinational firms position themselves to better facilitate the flow of goods throughout the world s largest consumer market.

As part of Modpack Group s continued global expansion strategy company owners attended the SelectUSA Summit in Washington DC, 21-22 June 2018 to participate in a thriving network of leading businesses.

Modpack Group CEO Mr. Valentin Malaescu said "Investing in North America as part of Modpack s ongoing growth strategy is a fantastic opportunity for multinational and domestic firms to benefit from our experience and expertise. By offering our tailored services here we can continue to support our global client base, penetrate new markets and reach more customers in parallel".

For more information about how Modpack Group can provide integrated solutions to your business please contact us at office@modpacksystem.co.uk or call + 44(0)7500 533717


 Modpack System, companie membra a CCI Bihor, a inaugurat sediul de la Liverpool

Compania ploiesteana MODPACK SYSTEM, unul dintre furnizorii de varf la nivel national de servicii de ambalare industriala pentru export si relocare industriala, face un nou pas in internationalizarea afacerii odata cu deschiderea sediului din Liverpool, Marea Britanie.

Evenimentul, cu o semnificatie deosebita atat pentru firma Modpack System, pentru fondatorii si actionarii sai - Valentin si Bogdan Malaescu, pentru intreaga echipa a firmei s-a desfasurat la noul sediu din Liverpool, in prezenta unor importante personalitati:  E.S. Dl. Dan Mihalache - Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie; Dna. Andreea Berechet - Consul General al Romaniei la Manchester; Dl. Viorel Raducanescu - Consul Onorific al Romaniei la Liverpool; Dl. Neil McGregor -VicePresedinte, Camera de Comert Marea Britanie - Romania; Dna. Paula Basnett - Presedinte, Camera de Comert Wirral; Dl. Phil Davies - Consilier local, Coordonator al Consiliului Wirral, Sef al Comisiei de Dezvoltare Economica si Cultura.

Distinsii invitati oficiali au apreciat, in luarile lor de cuvant, importanta realizarii acestei investitii romanesti in Marea Britanie, mai ales in contextul declansarii Brexit, cand orice actiune menita sa mentina si sa intareasca relatia economica a Romaniei cu Marea Britanie este salutara.

Despre Modpack System:

Operand din trei locatii din Europa: Praga (CZ), Ploiesti (RO) si Cluj-Napoca (RO), compania se mandreste cu oferirea unor servicii personalizate si flexibile pentru toti clientii indiferent de industria din care activeaza.

Cu peste 10 ani de experienta si o echipa de peste 100 de angajati, oferim servicii de relocare industriala, transport multimodal sau de mare tonaj, ambalare profesionala pentru export si management de proiect. Dorinta noastra este sa devenim principalul furnizor tip ONE STOP SHOP de servicii integrate de logistica.

Doar cea mai buna calitate - Toate solutiile noastre de ambalare sunt in conformitate cu cele mai inalte standarde industriale de calitate. Puteti sta linistiti stiind ca indiferent ce aveti de ambalat, ambalajele produse de noi sunt:

ü  Certificate ISO 9001: 2015 din iunie 2014

ü  Recertificat ISO 9001 in iunie 2017, fara observatii sau neconformari.

ü  Certificate ISO 14001: 2015 din iunie 2017

ü  Certificate BS OHSAS 18001: 2007 din iunie 2017

ü  Certificate ISPM15 (Standarde Internationale pentru masuri fitosanitare).

.... mai mult de atat, Modpack System este prima companie romaneasca care are un sistem integrat de management.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Modpack System la: +4 (0) 729 037 297 sau vizitati-ne pe site-ul nostru: http://www.modpacksystem.com

Ro - 410019 ORADEA - Str. Mihai Eminescu Nr. 25 A,
Tel./Fax: 0259-417807; 0359-414557;  E-mail: secretariat@ccibh.ro web: www.ccibh.ro


Design by Copyright © 2009 - Camera de Comert si Industrie Bihor