Prima Pagina Despre Noi Servicii Informatii Membrii CCIBH Evenimente Publicatii Despre Jud BH
 
Servicii oferite
 
Proiecte
Informatii
Taxe
ARBITRAJUL COMERCIAL - SOLUTIA OPTIMA PENTRU REZOLVAREA LITIGIILOR COMERCIALE
   Camera de Comert si Industrie Bihor, in temeiul atributiilor conferite ei prin lege, organizeaza, la cererea celor interesati, arbitrajul comercial pentru solutionarea de litigii comerciale interne si internationale, prin Comisia de Arbitraj Comercial special constituita in acest scop.
  Arbitrajul comercial, organizat potrivit conventiei partilor si in temeiul prevederilor Codului de Procedura Civila, constituie o modalitate alternativa de solutionare a litigiilor patrimoniale (evaluabile in bani), nascute din acte si fapte de comert. Solutionarea prin arbitraj a litigiilor comerciale se poate face numai avand la baza conventia expresa a partilor in acest sens, care are un dublu efect: atribuie competenta solutionarii unui anumit litigiu arbitrajului comercial si exclude competenta instantelor de drept comun. Procedura de arbitrare se finalizeaza, la fel ca la instantele judecatoresti, prin pronuntarea unei hotarari. Aceasta hotarare este definitiva si obligatorie si se bucura de aceeasi putere ca o hotarare judecatoreasca, putand fi pusa in executare silita prin mijloacele stabilite de Codul de Procedura Civila.
a
CLAUZA COMPROMISORIE RECOMANDATA DE COMISIA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LANGA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BIHOR:
   "Orice litigiu patrimonial decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, incheierea, executarea sau desfiintarea lui, va fi solutionat prin arbitraj organizat de Comisia de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Bihor, in conformitate cu Regulamentul si Regulile de procedura arbitrala ale acestei Camere. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie."

   Inserarea intr-un contract comercial aclauzei de arbitraj, in caz de litigiu, indreptateste partea interesata sa ceara solutionarea acestuia pe calea ARBITRAJULUI, fiind exclusa competenta instantelor judecatoresti

- In esenta, avantajele recurgerii la arbitrajul comercial sunt urmatoarele:

- Litigiul este judecat de arbitri specializati, profesionisti cu o excelenta reputatie, impartiali si independenti, alesi de parti, care au deplina incredere in acestia;

    Dezbaterile in cauza si dosarul litigiului sunt :

- confidentiale, nici o persoana straina neputand avea acces la dosar, fara acordul scris al partilor;

- cheltuielile arbitrale sunt mult mai reduse decat cheltuielile de judecata ocazionate de solutionarea definitiva a litigiului la o instanta de drept comun;

- simplitatea procedurii arbitrale permite o solutionare rapida si definitiva a litigiului - de regula, in cel mult 5 luni de la data constituirii tribunalului arbitral;

- inainte de inceperea procedurii arbitrale, partile pot apela la o procedura de conciliere sau mediere, cu caracter facultativ, instrument prin care se pot armoniza interesele partilor, evitandu-se litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor;

- impotriva sentintei arbitrale nu se pot exercita cai de atac cu exceptia unei actiuni in anulare vizand doar motive de nelegalitate si nu de netemeinicie.

Design by Copyright © 2009 - Camera de Comert si Industrie Bihor