Prima Pagina Despre Noi Servicii Informatii Membrii CCIBH Evenimente Publicatii Despre Jud BH
 
Servicii oferite
 
Proiecte
Informatii

Prin proiectul european NEPTUNE, implementat de Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, va semnalam o oportunitate de finantare si sprijin direct destinate IMMurilor si potentialilor antreprenori din Regiunea Nord-Vest, care prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea sectoarelor:

- managementul apei in mediul urban si rural

- logistica portuara, transport maritim si fluvial

- mediu si energie regererabila hidro-electrica

Informatii suplimentare:

http://www.nord-vest.ro/ajutor-financiar-nerambursabil-si-direct-de-100-pentru-imm-urile-din-industriile-albastre-din-transilvania-de-nord/


Va facem cunoscut urmatoarele:

-         S-a publicat versiunea finala a Ghidului solicitantului aplicabil submasurilor 16.4 si 16.4a - "Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala.

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola

Proiectele se vor depune online, in perioada 16.12.2016 - 28.02.2016. Mai multe detalii sunt disponibilie la adresa http://www.afir.info

 

-        S-a lansat in consultare publica  Ghidul Solicitantului - Conditii specifice pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014 - 2020.

http://www.poc.research.ro/agenda-intalnirii

Comentariile si observatiile pe marginea acestui ghid pot fi transmise pe adresa de e-mail: dezbateripublice@ancs.ro , si in copie, pe adresa: dsppj@ccir.ro , pana la data de 07.01.2017.

 

-        S-a lansat in consultare publica Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte "Viitor pentru tineri", in data de 14 decembrie 2016.

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17857/pocu-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-viitor-pentru-tineri-adresat-tinerilor-neet-in-consultare-publica

Comentariile si observatiile pe marginea acestui ghid pot fi transmise pe adresa de email: NETTs@fonduri-ue.ro pana la data de 29.12.2016, ora 15.00 si in copie, pe adresa dsppj@ccir.ro

 

-        Pe siteul http://www.madr.ro/dezvoltare-rurala.html  a fost publicat Ghidul Solicitantului pentru masurile 6.5 si 4.1.  

Lansarea programelor START  si  SRL-D

Pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) au aparut anunturile referitoare la data de lansare a

- Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare (START) si a

- Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri (SRL-D),

cat si listele aplicantilor (clasati in ordinea punctajului obtinut si prin aplicarea criteriilor de departajare) pentru programele MICROINDUSTRIALIZARE si cel pentru MEDIUL RURAL.

 Astfel, incepand cu data de 16 august 2016 ora 10.00 vor fi active pe site-ul www.aippimm.ro aplicatiile de inscriere in cadrul celor doua programe. Aplicatiile vor  fi active timp de 15 zile,  pana in data de 30 august 2016, ora 20.00.

 Documentatia programelor se poate consulta si descarca la adresa:

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2016/ alegand programul dorit.

 Pot beneficia de prevederile Programului START societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online (anexa 1 din Procedura) urmatoarele criterii de eligibilitate: sunt organizate in baza Legii 31/1990 (societatile de tip SRL-D nu sunt eligibile !), au capital social integral privat si au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri, iar codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului.

Prin Programul SRL-D se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata debutanta (SRL-D).

Prin Programul START, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 120.000 lei pentru fiecare beneficiar, iar prin programul SRL-D beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 50%, dar nu mai mult de 45.245 lei pentru fiecare beneficiar.

Minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului (in cazul programului START), respectiv minim 50% (in cazul programului SRL-D) reprezinta contributie proprie si va fi asigurata din fonduri proprii sau credit bancar.

In cazul ambelor programe se vor incheia conventii de colaborare intre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si organizatii ori institutii de drept privat (institutii de credit) in baza careia se va trece la derularea programelor. Institutia de credit selectionata va avea calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor acordate pentru a caror derulare incheie conventie de colaborare cu  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Noutatea pentru acest an este perioada pe care antreprenorii o au la dispozitie pentru a face investitia, adica 60 de zile, fata de 30 de zile cat era reglementat anul trecut. Totodata, implementand cu institutie de credit, platile se pot face si in prima parte a anului 2017 (nu mai tarziu de 31 Martie 2017) pentru angajamentele semnate in anul 2016. Perioada este semnificativ mai mare decat in alti ani si prevede chiar si posibilitatea unei prelungiri in situatii deosebite.

Intr-o anexa din documentatia programului START  este prezentata lista codurilor CAEN eligibile, cu incadrarea lor in cele 4 categorii de punctaj corespunzatoare tipurilor de activitati pentru care se solicita finantare (- Productie, programare IT;  - Cercetare-dezvoltare, invatamant, sanatate; - Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de servicii; - Constructii, Comert).

In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere (marti, 16 august 2016), pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere: marti, 30 august 2016 (timp de 15 zile calendaristice) pentru ambele programe.

Admiterea in Program se va face  in  ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale se aplica criteriile de departajare prevazute in procedurile programelor.

Bugetele alocate Programelor pentru anul bugetar 2016 este de 17.000.000 lei pentru programul START, respectiv 22.700.000  lei pentru programul SRL-D.

Prin implementarea Programelor, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 141 de beneficiari prin programul START, respectiv minim 501 beneficiari prin programul SRL-D.

Schemele sunt valabile pana la 31 decembrie 2016. Platile in cadrul schemelor de minimis vor fi efectuate (catre institutie de credit) pana la 31 decembrie 2016, acestea avand posibilitatea de a efectua platile catre beneficiari pana cel tarziu la 31 martie 2017.
Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis
prevazuta in cadrul                 Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre                
                                        intreprinzatorii debutanti in afaceri                                                                                                                    
1.      Obiectivul Programului Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECMA), prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM (DAPIMM) si Oficiile Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC), in conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Legea nr. 97/2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri,
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Hotararea nr. 679/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 96/2011.
Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorii debutanti in afaceri in scopul implicarii acestora in structuri economice private.
Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis.
Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    2. Bugetul schemei de minimis si modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis   Schema este valabila pana la 31 decembrie 2016, platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2017.
Bugetul alocat schemei de minimis  pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/36/27 la Legea bugetului de stat pe 2016 nr. 339/2015, este de 22.700.000 lei.
Prin implementarea programului in anul 2016 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar minim de 501 beneficiari[1].
  3.               Beneficiarii de ajutor de minimis in cadrul Programului
Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata debutanta (SRL-D).
3.1. Notiunea de ‚Äúintreprindere unica‚ÄĚ include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.
  3.2. Pot inregistra societati cu raspundere limitata debutant (SRL-D) persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti in afaceri, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridica deplina de exercitiu;
b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
c) infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri;
d) completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;
3.3.(1)  Pentru incadrarea in Program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)     este societate cu raspundere limitata-debutanta (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de Urgenta nr. 6 din 09.02.2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
b)     se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de Urgenta nr. 6 din 09.02.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)     este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, asa cum se prevede in pct. 3.2 al prezentei proceduri;
d)     este administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e)      are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).
In cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii urmatoarele:
A.              intermedieri financiare si asigurari:
-                 641 - Intermediere monetara
-                 642 - Activitati ale holdingurilor
-                 643 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
-                 649 - Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
-                 651 - Activitati de asigurari
-                 652 - Activitati de reasigurare
-                 653 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
-                 661 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
-                 662 - Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
-                 663 - Activitati de administrare a fondurilor
B.              tranzactii imobiliare:
-                            681 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
-                            682 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
-                            683 - Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract               
C.              920 - activitati de jocuri de noroc si pariuri
D.              productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
-                            110 - Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
-                            1200 - Fabricarea produselor din tutun
-                            2540 - Fabricarea armamentului si munitiei
-                            2051 - Fabricarea explozivilor
-                            4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
-                            4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
-                            4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
A.              activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
-                  031 - Pescuitul
-                  032 - Acvacultura
B.              activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 104/2000[2]:
-        011 - Cultivarea plantelor nepermanente
-        012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
-        013 - Cultivarea plantelor pentru inmultire
-        014 - Cresterea animalelor
-        015 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
-        016 - Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare
-        017 - Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii
C.               activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:
-                            cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de operatorii economici respectivi;
-                            cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);
Prin ‚Äěprelucrarea produselor agricole‚ÄĚ se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.
Prin ‚Äěcomercializarea produselor agricole‚ÄĚ se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati
D.              activitati legate de export catre state terte sau state membre, si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
E.              ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
F.               ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN  Rev.2)
-        051 - Extractia carbunelui superior
-        052 - Extractia carbunelui inferior
-        061 - Extractia petrolului brut
-        062 - Extractia gazelor naturale
-        0721 - Extractia minereurilor de uraniu si toriu
-        0892 - Extractia turbei
-        091 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
-        099 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
G.              ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.
f)       nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori;
g)     nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la litera g), intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
In cazul fuziunilor sau a achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.
In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Pentru fuziunile si/sau a achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta. Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, in cazul in care activele si/sau intreprinderea cu functionare deplina rezultate, depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012[3] al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
  h)     nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru. Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
i)       nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
j)       nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.
k)     au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale in cadrul carora au semnat contract de finantare in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au semnat contract de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani si au renuntat partial sau total la finantare);
(2)  Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC implicat in implementarea Programului, rudele acestora si ofertanti, atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile sau in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC si rudele acestuia pana la gradul II inclusiv, respectiv afini. Aplicantul va depune la decont o declaratie in acest sens, atasata dosarului de achizitie, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese. O intreprindere nu poate avea calitatea de beneficiar si de furnizor de active/alte costuri de operare achizitionate/decontate in cadrul programului in acelasi an.
  Nota referitoare la conflictul de interese :
Legislatie conexa: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea  faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile si autoritatile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si Noul Cod Penal al Romaniei;
  In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri are si urmatoarele obligatii specifice:
a)                          sa notifice in scris cu privire la infiintare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. si Cooperatie (O.T.I.M.M.C.) in a carui raza de competenta isi are sediul, in termen de cel mult 30 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta. Lista O.T.I.M.M.C. se gaseste in anexa nr. 4 la prezenta procedura;
b)                         sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau b) din OUG 6/2011 pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri;
c)                          sa reinvesteasca, anual, cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;
d)                         sa depuna la O.T.I.M.M.C in a carui raza de competenta isi are sediul, situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres, pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator celui in care s-a obtinut ajutorul nerambursabil.
4.               Tipurile de ajutor financiar   4.1  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat la nivel national si la nivel  local si prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumite in continuare OTIMMC si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Intre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si organizatiile ori institutiile de drept privat (institutii de credit) se incheie o conventie de colaborare in baza careia se va trece la derularea programului. Institutia de credit selectionata are calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor acordate pentru a caror derulare incheie conventie de colaborare cu  Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.
                                                                                  
4.2. Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:
-        Alocatie Financiara Nerambursabila - maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;
-        Contributie proprie sau credit bancar - minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
  4.3. Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
1) INVESTITIILE IN ACTIVE CORPORALE referitoare la:
a)Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea; achizitionarea de terenuri fara constructie/amenajare efectuate in cadrul proiectului nu reprezinta cheltuiala eligibila in Program; amenajararea pe terenuri  inchiriate /concesionate  pentru realizarea activitatilor proiectului reprezinta cheltuiala eligibila numai pentru realizarea activitatilor sportive, recreative si distractive (diviziunea 93);
b)Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea[4];
c)Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare[5]. Costurile de spatiu[6] cuprind: 
-                  Spatiu de birouri;
-                  Spatiu de productie;              
-                  Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii;
-                  Spatiu de depozitare.
d)Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea, subgrupa 3.1 conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
e)Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, subgrupa 2.1, aparate si instalatii de masura, control si reglare, subgrupa 2.2, aparatura birotica, subgrupa 3.2, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, subgrupa 3.3 si echipamente IT si tehnica de calcul, subgrupa 2.2, etc.  conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
f)   Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.
In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita sa primeasca ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o distinctie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis.
Sunt eligibile in cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2,N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificarile si completarile ulterioare in legatura directa cu fluxul activitatilor/subactivitatilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distributie/vanzare), care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN autorizat  pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in ‚ÄúClasificarea activitatilor din economia nationala‚ÄĚ- CAEN Rev 2.
In cazul in care la certificare se constata ca autoutilitarele achizitionate nu fac parte din categoriile enuntate mai sus, nu se va proceda la acordarea AFN.
g)     Achizitia de autoturisme. Autoturismele sunt eligibile in cadrul Programului, numai pentru
urmatoarele activitati: cod CAEN 4932- Transporturi cu taxiuri, cod CAEN 7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare si pentru cod CAEN 8553 -Scoli de conducere.
h) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de productie/servicii/comert;
  2) INVESTITIILE IN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de inventie,  design industrial, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente si software, etc.); realizare pagina web (maxim 10.000 lei) - pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN.
  Microintreprinderile SRL-D trebuie sa indeplineasca, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri (anexa la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri) criteriul minim obligatoriu privind ponderea investitiilor (corporale si necorporale) de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducand la respingerea planului de afaceri.
  3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
a)Costuri curente:
-                  Materii prime, marfuri;
-                  Materiale consumabile, materiale auxiliare;
b)Costuri de personal (salarii, costuri asigurari sociale);
c)Costuri de training si formare personal;
d)Servicii externe:
-                  Contabilitate;
-                  Consultanta fiscala;
-                  Consultanta juridica;
-                  Consultanta in management;
-                  Consultanta IT;
-                  Consultant PR;
-                  Consultanta pentru intocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuiala care se poate realiza inainte de semnarea contractului de finantare.
Cheltuielile cu serviciile de consultanta de orice tip  nu pot depasi 4% din valoarea totala eligibila a proiectului, mai putin consultanta.
Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai societati sau organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
e)Costurile legate de incalzire, gaz, electricitate, curatenie, reparatii, asigurare, apa/canal, gunoi;
f)            Costuri legate de procesul de vanzare;
g)              Costuri administrative;
h)Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii, depozitare (solicitantul va face dovada inchirierii spatiului pentru care solicita chiria pe o perioada de minim 3 ani);
i)   Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat in cadrul Programului:
-             racordarea la utilitati: apa, gaz, electricitate, canalizare;
-             infrastructura necesara racordarii la utilitati: drum de acces, reabilitari, amenajari;
-             asigurarea normelor de protectia muncii, de protectia mediului.
j) Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care asigura contributia proprie din credit;
Solicitantul va face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia/amenajarea sau a detinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.
Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa ramana in proprietatea microintreprinderii S.R.L.-D. care a beneficiat de ajutor de minimis cel putin 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN;
b) sa fie considerate active (mijloace fixe) sau obiecte de inventar;
c) sa fie achizitionate in conditii de piata, respectiv sa fie intocmit un dosar de achizitie conform punctului 4.10 din prezenta procedura;
d) sa fie incluse in categoria activelor proprii ale microintreprinderii S.R.L.-D., sa ramana in locatia acesteia pentru cel putin 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN si sa fie utilizate pentru derularea activitatii finantate.
Nu se admit furnizori care au in structura actionariatului administratori/actionari /asociati/asociati unici ai societatilor debutante  solicitante, rude si afini pana la gradul II inclusiv.
4.4 In planul de afaceri on-line trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pe care se acceseaza finantarea. Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura directa cu fluxul activitatilor/subactivitatilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distributie/vanzare), care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN autorizat pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in ‚ÄúClasificarea activitatilor din economia nationala‚ÄĚ- CAEN Rev 2.
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.
4.5. Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.6. Activele achizitionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, conform legislatiei in vigoare. Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse si nici achizitionarea in sistem leasing.
Ponderea investitiilor calculata in acordarea punctajului este reprezentata de mijloace fixe si obiecte de inventar in conformitate cu legislatia in vigoare.
4.7. Echipamentele tehnologice calculate in acordarea punctajului sunt cele definite in H.G. nr 2139/2004 - Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, pct. 2.1. Echipamentele tehnologice achizitionate sunt mijloace fixe, conform legislatiei in vigoare.
4.8.  Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data. Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/administratori au calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la oricare din Programele derulate de MECRMA.
4.9. Beneficiarii sunt obligati sa asigure bunurile achizitionate prin Program in favoarea OTIMMC, impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre administratorul programului; 4.10. Aplicarea prevederilor referitoare la achizitionarea in conditii de piata:
Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata cu respectarea principiilor prevazute in legislatia in vigoare privind achizitiile publice, respectiv sa intocmeasca  un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii, cu exceptia activelor corporale de la pct. 4.3., subpct. 1, lit. b) pentru care se va prezenta un raport de evaluare a unui expert evaluator ANEVAR. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului, impreuna cu declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu se afla in cazurile prevazute la art 3.3 (2) din Procedura.
  5. Procedura de inscriere in Program   5.1. Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
5.2. Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.
5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa crearea contului de inscriere aplicatia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj si un link de confirmare. Dupa confirmare aplicatia de inregistrare a planului de afaceri va deveni activa pentru completarea on-line a planului de afaceri si incarcarea in aplicatie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedura. In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.
In cazul in care nu sunt completate coerent si cu detalii toate punctele si subpunctele din cadrul fiecarei sectiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.
5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face in timp real si transparent la transmiterea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.
5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii este de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
5.6. (1) In momentul salvarii si trimiterii datelor inregistrate in aplicatie in cadrul planului de afaceri online, solicitantul va avea disponibila optiunea de tiparire a datelor inregistrate in aplicatie. Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii si cu datele corespunzatoare, completate de catre acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului imediat dupa trimiterea datelor.  Aplicantii vor incarca in planul de afaceri on-line urmatoarele documente, in copie certificata:
-Certificat de inmatriculare a societatii debutante
- B.I/C.I asociat/administrator
-Cerere tip de acord de principiu pentru finantare (anexa 6)
-Situatiile financiare ale solicitantului, inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pe a caror raza isi au sediul operatorii economici (bilant contabil, contul de profit si pierdere, date informative, anexe, balanta de verificare), sau declaratia de inactivitate, la 31 Decembrie 2015, in copie certificata (pentru societatile infiintate pana la 31.12.2015), sau ultima balanta de verificare pentru societatile infiintate in anul 2016;
-Certificat constatator in forma extinsa, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea, in care sa se mentioneze actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii, emis cu cel mult 30 zile inaintea inscrierii on line.
-Declaratie cu privire la ajutoarele de stat si de minimis primite (anexa nr. 10);
-Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (anexa nr 11);
-Calcul intreprinderi partenere si legate (anexa nr 12) daca este cazul
-Documentul care sa ateste ca asociatul /administratorul a urmat/urmeaza un curs de antreprenoriat; (Se accepta cursuri de antreprenoriat organizate de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala.) daca este cazul
-Documentul care sa ateste ca Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de somer sau absolvent in anul precedent si/sau anul curent inregistrarii SRL-D la Registrul Comertului (Se vor lua in considerare doar absolventii de invatamant secundar sau tertiar, precum si somerii inregistrati la ANOFM) daca este cazul
Prin copie certificata, in cadrul acestui Program, se intelege fotocopie cu semnatura reprezentantului legal /imputernicitului cu mentiunea ‚Äěconform cu originalul‚ÄĚ.
(2) Dupa expirarea termenului prevazut la subpct. 5.3 si in conformitate cu punctajul obtinut in urma preselectarii solicitantilor, directia va face publica pe site-ul institutiei, la adresa www.aippimm.ro , lista cu solicitantii  acceptati in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul Programului, precum si lista cu solicitantii respinsi care nu au obtinut punctajul minim de 60 de puncte.  Admiterea in Program se va face  in  ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
- numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul Programului,
- achizitia de echipamente tehnologice,
- activitatea pe care acceseaza programul,
- curs de antreprenoriat[7]
-  Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de somer sau absolvent in anul precedent inregistrarii SRLD la Registrul Comertului,
- Data si ora inscrierii in program, in aceasta ordine.
Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar unic electronic pentru fiecare proiect, denumit numar RUE, adica numar in Registrul Unic Electronic.
      6. Verificarea si selectia beneficiarilor


  6. 1 (1) Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii se realizeaza de catre Unitatile de Programare, Selectare, Evaluare si Contractare (UPSEC) din cadrul O.T.I.M.M.C.;
(2) Verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor  inscrise in planul de afaceri, completarea explicita si cu detalii specifice cerintelor tuturor campurilor Planului de afaceri (Anexa 1), corelarea proiectiilor financiare cu partea descriptiva a planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, se realizeaza de catre Unitatile de Programare, Selectare, Evaluare si Contractare (UPSEC) din cadrul OTIMMC in limita bugetului alocat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectueaza in cazul in care aplicantii admisi la finantare in limita bugetului depun cerere-tip de renuntare totala/partiala la finantare (anexa nr. 9), in cazul in care OTIMMC constata ca solicitantii acceptati nu prezinta dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului sau nu semneaza contractul de finantare in termenul specificat,  precum si in situatia suplimentarii bugetului alocat Programului. Avizarea verificarilor de catre Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM si obtinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finantarii planului de afaceri. Daca in urma analizei planului de afaceri de catre UPSEC se constata ca informatiile declarate de solicitant in planul de afaceri on-line nu sunt corecte/reale, ca nu se respecta cerintele prezentei proceduri,ca partea descriptiva a planului de afaceri nu este corelata cu proiectiile financiare, precum si in situatia constatarii unui punctaj diferit de cel generat de aplicatie, solicitantul va primi scrisoare de instiintare a respingerii planului de afaceri.
Termenul de verificare din punct de vedere administrativ, al eligibilitatii si verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri, completarea explicita si cu detalii specifice cerintelor tuturor campurilor Planului de afaceri (Anexa 1), corelarea proiectiilor financiare cu partea descriptiva a planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile/subactivitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, este de 20 de zile lucratoare de la data publicarii listei conform pct. 5.6 (2)
(3) Analiza din cadrul OTIMMC are ca finalitate stabilirea uneia din urmatoarele decizii:
a)          acceptarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii proiectului. UPSEC va transmite solicitantilor admisi din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii o scrisoare de aprobare de principiu a proiectului din punct de vedere administrativ si a eligibilitatii, semnata si stampilata de Seful OTIMMC.
b)            respingerea proiectului, in cazul in care, in urma verificarii, se constata neindeplinirea criteriilor mentionate la pct 6.1. solicitantului fiindu-i transmisa Scrisoarea de respingere de catre UPSEC din cadrul OTIMMC, semnata si stampilata de Seful OTIMMC.
               c) Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Documentele neincarcate conform art.5.6.(1) sau incomplet incarcate pot fi solicitate la clarificari. Documentele cu termen de valabilitate trebuie sa aiba data emiterii cel mult data de transmiere online a planului de afaceri.  Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 48 de ore de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificari conduce la respingerea proiectului.
6.2. Finantarea planurilor de afaceri se va face in ordinea punctajului obtinut in urma verificarii planului de afaceri de catre UPSEC din cadrul OTIMMC si a avizarii verificarii de catre Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM in limita bugetului alocat. Punctajul minim pentru finantarea planurilor de afaceri in cadrul programului este de 60 puncte iar punctajul maxim ce se poate obtine este de 100 de puncte.
6.3. In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.
6.4. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formuland o contestatie, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii scrisorii de respingere pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in Planul de afacere on-line cu documentele justificative depuse.
6.5. Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
-                  datele de identificare ale solicitantului;
-                  obiectul contestatiei;
-                  motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
-                  dovezile pe care se intemeiaza;
-                  semnatura reprezentantului legal si stampila.
6.6. Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui o Comisie de contestatie din cadrul OTIMMC, formata din membrii care nu au participat la procesul de evaluare.
6.7. Termenul de solutionare este de 10 zile lucratoarede la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin fax, email, sau prin posta, cu confirmare de primire.
6.8 A. Procedura de contractare pentru aplicantii care nu opteaza pentru credit bancar
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finantare in limita bugetului, aplicantii care nu opteaza pentru credit bancar, vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finantare (anexa nr. 3 la prezenta Procedura). Pentru intocmirea Contractelor de Finantare, beneficiarii trebuie sa prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajanta)/ extras de cont semnat de catre ofiterul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucratoare inainte de data depunerii) care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de  suma necesara cofinantarii /contract/ linie de credit, emise de o institutie financiara bancara din Romania, si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile. Dovada capacitatii de finantare/cofinantare a proiectului va fi prezentata la  sediul OTIMMC la momentul semnarii contractului de finantare de catre  parti.
(2) La data semnarii contractului aplicantii au obligatia sa depuna la OTIMMC:
- certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru care au cod unic de inregistrare fiscala, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in original sau copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului;
- certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetele locale, atat pentru sediul social,cat si pentru toate punctele de lucru (indiferent daca au sau nu cod unic de inregistrare fiscala), in original sau in copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului. In cazul in care firma nu este inregistrata ca fiind platitoare in cadrul administratiei respective, se solicita o adeverinta.
-certificatul constatator original sau emis online de Oficiul Registrului Comertului, in termen de valabilitate la data incarcarii in aplicatie a cererii tip de acord de principiu pentru finantare
-cererea tip de acord de principiu pentru finantare in original semnata de reprezentantul legal sau de imputernicitul societatii
-dovada cofinantarii: contractul de credit emis de un finantator de credit autorizat / dovezile certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajanta)/ extras de cont semnat de catre ofiterul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucratoare inainte de data depunerii) care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de suma necesara cofinantarii /contract/ linie de credit, emise de un finantator de credit autorizat din Romania si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile
(3) In maxim 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de finantare cu OTIMMC, aplicantii care nu opteaza pentru credit bancar se vor prezenta la institutia de credit partenera pentru a deschide cont curent pentru derularea operatiunilor de incasari si plati, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN. Aportul propriu in numerar al beneficiarului va fi varsat in contul curent deschis la institutia de credit partenera, in termenul stipulat mai sus, urmand ca pentru fiecare cheltuiala eligibila efectuata sa se utilizeze in mod proportional componentele de finantare aprobate (AFN si aport propriu). Data limita pentru semnarea contractelor de finantare cu OTIMMC pentru aplicantii care nu opteaza pentru credit bancar este 29 Noiembrie 2016.
B. Procedura de contractare pentru aplicantii care opteaza pentru credit bancar
(4)  Aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit si care au fost instiintati cu privire la acceptarea de principiu la finantare in urma verificarilor efectuate conform 6.1, alin (2), au obligatia de a se prezenta in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu in limita bugetului la institutia de credit partenera in vederea deschiderii contului si depunerii documentelor necesare obtinerii creditului. In termen de maxim 20 zile calendaristice de la depunerea la institutia de credit de catre aplicant a  documentelor necesare obtinerii creditului, institutia de credit are obligatia coform conventiei de colaborare semnate cu ministerul, de a transmite hotararea de aprobare sau scrisoarea de respingere a creditului si de a transmite ministerului/OTIMMC copia hotararii de aprobare/scrisorii de respingere. Astfel, in termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii prin posta electronica a notificarii privind acordul de principiu pentru finantare aplicantii vor prezenta la OTIMMC contractul de credit emis de catre institutia de credit partenera impreuna cu documentele specificate la art.6.8 alin (2) in vederea semnarii contractului de finantare cu OTIMMC. In aceasta perioada de 30 zile calendaristice aplicantii pot solicita, pentru implementarea planului de afaceri, aprobarea OTIMMC pentru inlocuirea componentei de credit cu componenta de aport propriu. In aceasta situatie se vor respecta termenele si prevederile art. 6.8 lit.A. Data limita pentru semnarea contractelor de finantare cu OTIMMC pentru aplicantii care opteaza pentru credit bancar este 16 Decembrie 2016.
La data semnarii contractului aplicantii au obligatia sa depuna la OTIMMC:
- certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru care au cod unic de inregistrare fiscala, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in original sau copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului;
- certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru (indiferent daca au sau nu cod unic de inregistrare fiscala), in original sau in copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului. In cazul in care firma nu este inregistrata ca fiind platitoare in cadrul administratiei respective, se solicita o adeverinta.
-certificatul constatator original sau emis online de Oficiul Registrului Comertului, in termen de valabilitate la data incarcarii in aplicatie a cererii tip de acord de principiu pentru finantare
-cererea tip de acord de principiu pentru finantare in original semnata de reprezentantul legal sau de imputernicitul societatii
-dovada cofinantarii: contractul de credit emis de un finantator de credit autorizat / dovezile certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajanta)/ extras de cont semnat de catre ofiterul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucratoare inainte de data depunerii) care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de suma necesara cofinantarii /contract/ linie de credit, emise de un finantator de credit autorizat din Romania si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile
In cazul in care aplicantul nu depune in termenul de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii prin posta electronica a notificarii privind acordul de principiu pentru finantare contractul de credit emis de catre institutia de credit partenera impreuna cu documentele specificate la art.6.8 alin (2) in vederea semnarii contractului de finantare cu OTIMMC sau solicitarea inlocuirii componentei de credit cu componenta de aport propriu, acesta va primi scrisoare de respingere.
6.9. Efectuarea cheltuielilor
(1)  In maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finantare cu OTIMMC, dar nu mai tarziu de 31 Martie 2017, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul OTIMMC. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la fata locului a reprezentantilor UMCR  din cadrul OTIMMC in termen de 20 zile lucratoare de la depunerea decontului dar nu mai tarziu de 28 Aprilie 2017. Termenul de 60 de zile calendaristice se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situatii exceptionale (de exemplu intarzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acorda o singura data pe baza unei cereri depuse de catre solicitant la sediul OTIMMC cu cel putin 5 zile inainte de expirarea termenului limita de depunere a decontului, efectuare cheltuieli din contractul de finantare, dar nu mai tarziu 31 Martie 2017. Reprezentantii UMCR vor face verificari la fata locului, consemnand cele constatate intr-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. In situatia neefectuarii cheltuielilor, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul este respins de la finantare.
              Decontul 6.10. (1) Acordarea AFN se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 7 la prezenta procedura), pe care beneficiarul trebuie sa o depuna spre aprobare la OTIMMC, insotita de facturile fiscale originale (pentru platile efectuate in valuta, conversia se face utilizandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 31.12.2015) si urmatoarele documente indosariate:
a)               formularul de decont prevazut in anexa nr. 7 la prezenta procedura si documentele justificative care insotesc formularul de decont, in original si 1 fotocopie certificata, in ordinea activitatilor completate in formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de catre UPSEC, prin semnatura si stampila reprezentantului UPSEC;
b)              certificat constatator in original, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea, care sa ateste autorizarea codului CAEN pentru care solicita finantare la momentul depunerii decontului in locatia implementarii proiectului. Acest document va fi depus de catre  aplicantii care nu au avut codul CAEN autorizat la locul implementarii proiectului la momentul transmiterii planului de afaceri online.
c)               Actul de dobandire a proprietatii asupra terenului si/sau constructiei, raport ANEVAR si extras de carte funciara, daca este cazul;
d)              declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca activul/activele achizitionat/ achizitionate este/sunt nou/noi/ si puse in functiune la locul implementarii proiectului, si ca nu aplica pentru acesta/acestea, amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)               copie certificata de pe fisa de amortizare a activului achizitionat, cu codul de clasificare al acestuia;
f)                angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participarii in Program pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2017, catre Unitatea  Monitorizare, Control si Raportare  din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 5 la prezenta procedura;
g)              dovada inregistrarii brevetului de inventie/marcii de produs, etc. la O.S.I.M.
g)              contract/polita de asigurare pentru bunurile achizitionate prin program cesionata in favoarea OTIMMC;
h)              cartea de identitate a autoutilitarei achizitionate, din care sa rezulte categoria de folosinta;
i)                dosarul de achizitie conform pct. 4.10.; Pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate;
l) pentru francize - contractul cu francizorul, tradus in limba romana de catre un traducator autorizat, factura fiscala, tradusa in limba romana de catre un traducator autorizat, copia manualului operational/de operatiuni, dovada inregistrarii marcii francizate la organismul abilitat din Romania sau din tara de origine, cu traducere autorizata in limba romana;
m) pentru licente, software si pagina web - contractul cu furnizorul, tradus in limba romana de catre un traducator autorizat (pentru furnizori externi), factura fiscala, tradusa in limba romana de catre un traducator autorizat (pentru furnizori externi); Pagina web trebuie sa fie functionala la data depunerii decontului.
n) pentru etichetare ecologica - documente care sa ateste certificarea etichetarii ecologice de catre un organism abilitat;
o) pentru training si formare personal - contractul de prestari servicii cu furnizorul de servicii de formare si dovada autorizarii, factura fiscala, in original si copie certificata,  copie certificata dupa documentul de absolvire.
p) pentru consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul programului - contractul de prestari servicii cu furnizorul de servicii de consultanta[8]; certificatul constatator al furnizorului de consultanta cu codul autorizat din CAEN clasa 70 (in copie certificata), factura fiscala, in original si copie certificata,  proces-verbal privind executia contractului de consultanta;
r) pentru locurile de munca nou create in cadrul proiectului- dovada crearii acestora se va face la depunerea decontului, cu contractul individual de munca inregistrat, cu norma intreaga, incheiat pe perioada nedeterminata, si ulterior, pe toata perioada de raportare se va face dovada mentinerii acestora, cu documentele prevazute de legislatia in vigoare (extras REGES din REVISAL si Raport salariati din REVISAL).
Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 48 de ore de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului.
Locurile de munca create vor fi considerate eligibile, doar in cazul in care acestea sunt create dupa semnarea contractului de finantare si ocupate de persoane care nu au avut raporturi de munca cu beneficiarul finantarii in ultimile 6 luni.
s) pentru comisionul de garantare - dovada platii comisionului de garantare in original si copie certificata.
(2) In situatia neefectuarii cheltuielilor si depunerii decontului in termenele stabilite de prezenta procedura, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau echipamentele achizitionate nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul este respins de la finantare.
(3) Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii Contractului de finantare nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor cu consultanta pentru elaborarea planurilor de afaceri si comisionul aferent garantiei FNGCIMM pentru creditul acordat implementarii planului de afaceri.
(4) Intreaga documentatie va fi depusa in 2 exemplare: 1 original si 1 fotocopie certificata. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor dupa verificarea conformitatii fotocopiilor si primirea confirmarii platii AFN catre furnizori, fie prin ridicarea lor de catre operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin posta, la cererea expresa a beneficiarilor.
6.11. Cele 2 exemplare ale dosarelor continand acelasi numar de documente vor fi puse intr-un plic sigilat si depuse  la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedura) care sa contina urmatoarele informatii:
I. Destinatar:
    -  OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedura);
    - UPSEC: Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri
II. Expeditor:
    - nr. de inregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completa a operatorului economic solicitant;
    - nr. de inregistrare la ORC;
    - CUI/codul de inregistrare fiscala;
    - suma AFN solicitata;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judetul.
In cazul in care sunt necesare clarificari privind cheltuielile pentru care se solicita finantare, aplicantului i se transmite Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 48 de ore de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului sau a cheltuielii pentru care s-a solicitat clarificare.
6.12 Virarea efectiva a sumei care constituie AFN catre beneficiar, se face dupa primirea de catre institutia de credit a acordului de utilizare a AFN, in contul deschis la banca partenera. Acordul de utilizare AFN se transmite catre DAPIMM in urma verificarii documentelor primite de la OTIMMC si institutia de credit partenera.
In cadrul OTIMMC se va constitui o unitate de plata, denumita in continuare UP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia sefului OTIMMC. Nu se poate acorda plata AFN partiala sau in avans. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor dupa verificarea conformitatii fotocopiilor prin ridicarea lor de catre operatorii economici de la sediul OTIMMC.
Decontarea se face intr-o singura transa pentru toate activitatile pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a acestora. Pentru platile efectuate in valuta, conversia se face utilizandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la 31.12.2015.
6.13. Nu se admit compensari intre valorile unitare ale activelor cuprinse in notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finantare mentionate in schema de finantare din planul de afaceri. Nu se pot realoca sumele acceptate de principiu pentru active corporale si necorporale pentru cheltuielile prevazute la  alte costuri de operare.
6.14. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achizitionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.
 6.15.  OTIMMC va informa in scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului si caracterul de minimis al acestuia, facand in mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, mentionand titlul acestuia si la referinta de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
6.16.  In vederea implementarii si monitorizarii Programului, in cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea  Monitorizare, Control si Raportare, denumita in continuare UMCR, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia ordonatorului tertiar de credite al fiecarui OTIMMC.
6.17 (1) In cazul in care beneficiarii eligibili renunta la finantare pentru una sau mai multe activitati pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitantilor contractul de finantare insotit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finantare (anexa la contractul de finantare), acestia au obligatia de a transmite la OTIMMC personal, prin posta sau curier cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedura. In situatia in care aplicantul admis la finantare renunta la implementarea planului de afaceri fara a depune cerere-tip de renuntare totala/partiala, acesta nu va mai beneficia de finantare in cadrul programelor nationale in urmatorii 3 ani fiscali.
(2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activitatile si cheltuielile ramase nemodificate in urma cererii de renuntare partiala la finantare formulate conform alin. (1).
(3) Beneficiarii pot renunta la activitatile pentru care au primit notificare numai daca, prin aceasta modificare, punctajul obtinut la completarea on-line a planului de investitii nu se modifica.
(4) Cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare pentru care exista acordul de principiu se completeaza in limba romana, prin tehnoredactare si poarta semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului beneficiarului eligibil.
  7. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Programului si recuperarea AFN
  7.1.Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face de catre UMCR din cadrul OTIMMC.
7.2. Reprezentantii OTIMMC au dreptul sa verifice anuntat/inopinat atat la sediul operatorilor economici, cat si la cel al furnizorilor veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului  OTIMMC asupra utilizarii AFN acordate prin Program.
7.3. Verificarea la fata locului vizeaza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico-financiare. Pe durata efectuarii controlului la adresa unde intreprinderea a realizat investitia si la sediul social, echipa de control trebuie sa aiba acces la documentele contabile, in original, care fac obiectul finantarii. In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine AFN sau au schimbat destinatia acesteia, sau se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in contract, UMCR va propune recuperarea totala sau partiala a ajutorului de minimis acordat, si va anunta ministerul ca a fost declansata recuperarea ajutorului de minimis.
7.4. Sumele care rezulta din recuperarea facilitatilor acordate prin program, au regimul juridic de creante fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile Legii 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, coroborat cu Ordonanta de Urgenta nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015. Sumele incasate potrivit prezentului articol constituie venituri ale bugetului de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.
7.5. Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participarii la Program catre UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea formularului prevazut in anexa nr. 8 la prezenta Procedura, in conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 5). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnica este 1-30 iunie a anului urmator expirarii exercitiului financiar de referinta. Formularul de raportare se va transmite letric si electronic in format editabil (word/excel) la adresa de mail a OTIMMC si directia.imm@imm.gov.ro . In cazul neindeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele nationale pentru o perioada de 3 ani.
7.6. Verificarea pe teren se realizeaza de catre UMCR cel putin o data pe an, timp de 3 ani incepand cu anul urmator acordarii AFN.
7.7. UMCR monitorizeaza indeplinirea indicatorilor stabiliti prin cererea de finantare pentru masurarea atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului.
7.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat.
7.9. In situatia in care, in  perioada contractuala precum si pe durata celor 3 ani in care microintreprinderea este supusa monitorizarii, beneficiarul ajunge in situatia de faliment, dizolvare sau insolventa se va proceda la recuperarea bunurilor achizitionate prin Program.
  8. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis
  8.1.Beneficiarul finantarii nerambursabile va da o declaratie, privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 ale Tratatului CE, publicat in L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului in curs (anexa 10 La Prezenta Procedura).
8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site la adresa www.aippimm.ro.
8.3. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se face in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007 si  Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr 437/21.06.2016, pentru aprobarea Registrului Electronic pentru Gestiunea Ajutoarelor de Stat.
8.4. Furnizorul de ajutor de stat, pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.
8.4.1. Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau comunitara aplicabila la momentul respectiv.
8.4.2. Furnizorul de ajutor de stat are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat[9], toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.
8.4.3. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Furnizorul de ajutor de stat, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.
8.5. Furnizorul de ajutor de stat va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schema in termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art.17 al Ordonantei de Urgenta nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015.
8.6. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
OTIMMC, va informa in scris prin intermediul notificarii de acord de principiu pentru finantare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L352/2013.
8.7. OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic, ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste la nivelul intreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul in lei, respectiv 100.000 euro pentru intreprinderile ce isi desfasoara activitatea in domeniul transportului de marfuri in contul tertilor sau contra cost (anexa 10).
8.8. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la minister timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul Programului.
(2)Pentru realizarea acestei evidente, OTIMMC vor transmite catre minister toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevazute.
8.9.Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului, vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani.
8.10. Monitorizarea implementarii acestei scheme de ajutor de minimis, conform Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine ministerului, care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania si a registrului ajutoarelor de minimis.
  9.Confidentialitate
9.1.Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Programului sunt confidentiale, membrii OTIMMC si institutiei de credit avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.
9.2. Ministerul si OTIMMC sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul AFN acordate, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).
10. Precizari
Documentele originale depuse de catre beneficiari in vederea eliberarii AFN in cadrul Programului vor fi pastrate la sediul OTIMMC, la dispozitia operatorilor economici, in vederea ridicarii de catre acestia, pana cel tarziu la data de 01 iunie 2017.
Prezenta procedura se aproba prin Ordin de Ministru si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

sursa: http://www.aippimm.ro/  


[1]Alocatia financiara nerambursabila pentru anul 2016 este de 45.245 lei pentru un curs euro la 31.12.2015 de 4.5245 lei.
[2] Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura
[3] REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general (art 2 alin 2 - "Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi care presteaza servicii de interes economic general nu depaseste 500 000 EUR pentru o perioada de trei ani fiscali").
[4] Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii unei constructii doar in cazul in care aceasta se realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu.
[5] Valoarea activului corporal achizitionat in cadrul programului se va stabili pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR.
[6] Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa.
[7] vor fi luate in considerare diplomele obtinute in urma efectuarii cursurilor organizate de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. 
[8] In contract se va preciza perioada de desfasurare a activitatii si obiectul serviciilor de consultanta furnizate.
[9] Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007Pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) au aparut anunturile referitoare la data de lansare a

- Programului national multianual de microindustrializare (MICROINDUSTRIALIZARE) si a

- Programului national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea IMM in mediul rural (MEDIUL RURAL).

Astfel, incepand cu data de 20 iulie 2016 ora 10.00 vor fi active pe site-ul www.aippimm.ro aplicatiile de inscriere in cadrul celor doua programe.

Documentatia programelor se poate consulta si descarca la adresa:

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2016/ alegand programul dorit.

In regiunea de Nord-Vest, pot beneficia de prevederile Programului MICROINDUSTRIALIZARE numai societatile cu capital social integral privat care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici sau mijlocii si care au cel putin 2 exercitii financiare incheiate la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri, iar codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul inscrierii online.

De prevederile Programului MEDIUL RURAL pot beneficia operatorii economici care au sediul social sau punctul/punctele de lucru in mediul rural si implementeaza proiectul in mediul rural.

Acestia pot fi societati constituite dupa Legea 31/1990 care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici sau mijlocii sau sunt persoane fizice autorizate ori intreprinderi individuale (inregistrate si autorizate conform OUG nr. 44/2008) si care isi desfasoara activitatea de cel putin 3 ani fiscali consecutivi, iar codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat de minim 3 ani anteriori inscrierii.

Prin Programul MICROINDUSTRIALIZARE, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar, iar prin programul MEDIUL RURAL beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 125.000 lei pentru fiecare beneficiar.

In procedura de implementare a programului MICROINDUSTRIALIZARE sunt precizate grupele de coduri CAEN eligibile (toate din domeniul productiei), iar intr-o anexa din documentatia programului MEDIUL RURAL  este prezentata lista codurilor CAEN eligibile, cu incadrarea lor in cele 4 categorii de punctaj corespunzatoare tipurilor de activitati pentru care se solicita finantare (‚Ė™ Productie, programare IT;  ‚Ė™ Cercetare-dezvoltare, invatamant, sanatate; ‚Ė™ Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de servicii; ‚Ė™ Constructii, Comert).

In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere (miercuri, 20 iulie 2016), pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere: vinerii, 29 iulie 2016 (timp de 10 zile calendaristice) pentru ambele programe.

Admiterea in Program se va face  in  ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale se aplica criteriile de departajare prevazute in procedurile programelor.

Bugetele alocate Programelor pentru anul bugetar 2016 este de 60.890.000 lei pentru programul MICROINDUSTRIALIZARE, respectiv 25.900.000 lei pentru programul MEDIUL RURAL.

Prin implementarea Programelor, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 244 de beneficiari prin programul MICROINDUSTRIALIZARE, respectiv minim 207 beneficiari prin programul MEDIUL RURAL.

Schemele sunt valabile pana la 31 decembrie 2016, platile in cadrul schemelor de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2016.Pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM ( www.aippimm.ro ) a aparut anuntul referitor la data de lansare a programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata (COMERT-SERVICII).

 Incepand cu data de 12 iulie 2016 ora 10.00 va fi activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicatia de inscriere in cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata (COMERT-SERVICII).

 Documentatia programului se poate consulta si descarca la adresa: 

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-de-dezvoltare-a-activit-ilor-de-comercializare-a-produselor-i-serviciilor-de-pia-

 Beneficiari eligibili sunt persoane juridice (societati / societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la procedura (Lista coduri CAEN), care au la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri on-line cel putin 2 ani calendaristici de la inregistrarea la Registrul Comertului.

Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului ( anexa nr.1) si autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.

O conditie impusa beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si sa nu aiba  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati comerciale nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate comerciala.

 Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar. Aportul propriu este de minim 10%. Ca noutate, in grila de punctaj este prevazut un criteriu referitor la Valoarea procentului aferent aportului propriu, unctajul maxim obtinandu-se pentru un procent de minim 25%.

 Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de investitii in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa inregistrare se completeaza on-line planul de investitii. La completarea planului de investitii vor trebui atasate (on-line) Cererea de acord de principiu (anexa 13) precum si o serie de documente, prevazute in anexa 10 (Certificat constatator, declaratii rteferitoare la plata obligatiilor la bugetul de stat si bugetele locale, situatiile financiare ale solicitantului).

In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de investitii incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere (marti, 12 iulie 2016), timp de 10 zile calendaristice, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere (joi, 21 iulie 2016).

Admiterea in Program se va face  in  ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de investitii on-line.

Calcularea punctajului planurilor de investitii se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Grila de evaluare se poate consulta la finalul fisierului continand modelul planului de investitii (anexa 3).

La punctaje egale va prevala: numarul de locuri de munca nou create; numarul mediu de salariati la 31.12.2015; valoarea procentului aferent aportului propriu; valoarea profitului din exploatare la 31.12.2015; ponderea investitiei in mijloace fixe prevazute la pct.2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnica de calcul) si 2.3.6.8.1 (electro si motostivuitoare)  din HG 2139/2004; data si ora inscrierii in program., conform principiului ‚ÄĚprimul venit-primul servit‚ÄĚ, in aceasta ordine.

In vederea semnarii Contractelor de Finantare, beneficiarii trebuie sa prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului. La data semnarii contractului aplicantii au obligatia sa depuna la OTIMMC certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul general consolidat si certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetele locale, eliberate de catre organul fiscal competent, in termen de valabilitate la data semnarii contractului.

In maxim 45 de zile lucratoare de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de  11 noiembrie 2016, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul OTIMMC.

In documentatia Programului este prezentata (in anexa 2) lista activitatilor si cheltuielilor eligibile, fiind precizate si valorile maxime ale finantarii acceptate pe fiecare activitate in parte. Valoarea finantarii nerambursabile pentru o anumita activitate/cheltuiala nu poate depasi aceasta valoare maxima precizata pentru respectiva activitate/cheltuiala, iar suma totala a finantarii tuturor cheltuielilor propuse prin planul de investitii nu poate depasi valoarea maxima de 135.000 lei.

AFN va fi eliberata, intr-o singura transa, beneficiarilor care au efectuat activitatile eligibile si au facut dovada achitarii integrale cheltuielilor aferente finantarii acestora.

Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea OTIMMC bunurile achizitionate prin program, impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile catre OTIMMC.

Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/administratori au calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la oricare din Programele derulate de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri in anul 2016. Se excepteaza de la aceasta prevedere firmele incubate si beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec

 Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2016 este de de 21.049.000 lei. Prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 156 de beneficiari. Schema este valabila pana la 31 decembrie 2016, platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2016.
Informare referitoare la schema de ajutor de minimis aferenta art. 7

din Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali - business angels

 

Obiectivul informarii:

-    descrierea schemei de ajutor de minimis si a etapelor de implementare a acesteia.

Furnizorul/ administratorul schemei:

    Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, prin structurile specifice aflate in subordinea acestuia, respectiv cele 8 Oficiile Teritoriale pentru IMM si Cooperatie (OTIMMC).

Durata de functionare a schemei:

ŔÄ    2016-2020 (respectiv, 5 ani)

Bugetul estimat al schemei pe durata schemei:

 -    maximum 74,4 mil. euro (reprezentand investitii de capital privat sub forma de numerar efectuate de investitori in societati), din care: 10 mil. euro in 2016, 12 mil. euro in 2017, 14,4 mil. euro in 2018, 17,2 mil. euro in 2019, 20,8 mil. euro in 2020

-  Numarul estimat de beneficiari (respectiv, societati in care investesc capital privat investitorii in conformitate cu legea) pe durata schemei:

-   total: 372, din care: 50 in 2016, 60 in 2017, 72 in 2018, 86 in 2019, 104 in 2020.

Procedura de implementare a schemei (pasii de urmat):

1.      Investitorul si societatea in care acesta investeste incheie un acord de contributie, in care, printre altele, se stabileste si suma (intre 3.000 euro si 200.000 euro) pe care investitorul o va investi si care va constitui, totodata, un ajutor de minimis pentru societate.

2.      Societatea, prin completarea si depunerea unei cereri tip, solicita administratorului schemei un acord de principiu privind inscrierea acesteia in schema.

3.      Administratorul schemei verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate de catre solicitant si, ulterior, transmite societatii o scrisoare de instiintare privind acordul de principiu a participarii acesteia in schema.

4.      Investitorul varsa in contul bancar al societatii suma care constituie aportul sau de capital la majorarea capitalului social al societatii.

5.      Societatea inregistreaza la ONRC mentiunea privind majorarea capitalului sau social.

6.      Societatea trimite administratorului schemei, in termenul stabilit de administrator in scrisoarea mentionata, dovada inregistrarii mentiunii privind majorarea capitalului social si a unui certificat constatator emis de ONRC, din care rezulta aportul si participatia investitorului la capitalul social (majorat) al societatii.

7.      In urma verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate, administratorul schemei instiinteaza societatea cu privire la acceptarea sau respingerea participarii sale in schema.

Recuperarea ajutorului de minimis:

-   Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat ‚Äěfurnizorii dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis in cazul in care conditiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de catre beneficiar‚ÄĚ.

-   In prezenta schema nu exista un ajutor acordat direct de catre stat sub forma de minimis, intrucat acest ajutor considerat provine din sursa privata (de la investitor).

-   Societatea, ca beneficiara al ajutorului, poate ajunge numai in mod indirect in situatia de a nu respecta conditiile de acordare a acestuia, si anume prin nerespectarea de catre investitor a prevederilor legii. Astfel, societatea poate ramane inregistrata cu o suma avand caracter de ajutor de minimis, supusa reglementarilor specifice, ceeace inseamna ca ea nu va mai putea accesa un alt ajutor de minimis pe durata a 3 ani incepand de la data acordarii primului. In acest caz, societatea este interesata sa se degreveze de suma considerata initial ajutor de minimis si care nu mai are legatura cu acordarea de beneficii fiscale investitorului. De asemenea, societatea poate solicita retragerea din schema si din alte motive, pe care le va prezenta furnizorului/ administratorului acesteia. In consecinta, investitorul nu va mai putea beneficia de facilitatile fiscale prevazute de lege dupa data retragerii societatii din schema.

-   In prezenta schema, prin sintagma ‚Äěrecuperarea ajutorului de minimis‚ÄĚ se intelege retragerea, de catre furnizorul/ administratorul schemei, a caracterului de ajutor de minimis, la cererea societatii, pentru suma investita in societate si care reprezinta contributie la majorarea capital social efectuata in conditiile legii.

Procedura recuperarii ajutoarelor de minimis:

1.      Societatea transmite, prin posta sau curier, administratorului schemei o cerere de renuntare la ajutorul de minimis, care semnifica, implicit, retragerea sa din schema.

2.      Furnizorul schemei procedeaza la retragerea caracterului de ajutor de minimis prin aplicarea prevederilor referitoare recuperarii ajutorului de minimis din Ordonanta de Urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat.

3.      Administratorul schemei instiinteaza in scris societatea cu privire la suma careia i s-a retras caracterul de ajutor de minimis si la data intrarii in vigoare a respectivei retrageri.

 

Intocmit,

Cristian LAUDONIU, Consilier superior                                                                   15 iunie 2016


Pe site-ul www.fonduri-structurale.ro s-a lansat  apelul de depunere a cererilor de finantare pentru Programul Operational Regional (POR), linia de finantare 2.1A, prin care intreprinderile cu pana la 9 angajati pot beneficia de un ajutor nerambursabil de la 25.000 Euro pana la 200.000 Euro (max. 90% finantare, min. 10% contributie proprie; curs Euro: 4,4723 RON / Euro) pentru investitii realizate in mediul urban. 

Proiectele trebuie depuse in perioada 27 iulie - 27 septembrie 2016 (pentru a fi siguri ca bugetul nu este epuizat inainte de inchiderea oficiala a depunerii cererilor de finantare din data de 27 ianuarie 2017, ora 12.00).

 

Prezentam mai jos fisa de proiect
POR - Axa 2: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

 Prioritate de investitii 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Apelul de proiecte 2.1A - microintreprinderi - CONDITII GENERALE

 

OBIECTIV

Consolidarea pozitiei pe piata a microintreprinderilor in domeniile competitive

Alocare financiara

234,12 mil EUR, detaliata pe regiunile de dezvoltare regionala astfel:

Nord Est 40,99 mil EUR; Sud Est 34,79 mil EUR; Sud Muntenia 36,85 mil EUR; Sud Vest 28,02 mil EUR; Vest 27,56 mil EUR; Nord Vest 33,55 mil EUR; Centru 32,36 mil EUR

VALOAREA MINIMA A PROIECTULUI

25.000 EUR (valoare eligibila)

SPRIJIN FINANCIAR

Maxim 200.000 EURRata maxima de finantare nerambursabila este de maxim 90%.

Perioada de depunere

27.07.2016 - 27.01.2017

BENEFICIARI ELIGIBILI

Societati comerciale/societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

TIPURI

DE INVESTITII ELIGIBILE

Investitii in active corporale

        Lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);

        achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", Subgrupa 2.2. "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare", Clasa 2.3.6. "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat", sau Grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.

      Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.

Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

 Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.

CRITERII

DE ELIGIBIITATE

Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor

         Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia (CAEN) este eligibil

        Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

         Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau Solicitantul are cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare

      Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura contributia proprie de minimum 10% din valoarea eligibila a proiectului, finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

        Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentante in Declaratia de eligibilitate

        Locul de implementare a proiectului este in mediul urban

CHELTUIELI NEELIGIBILE

        achizitionarea de terenuri si/sau constructii,

        costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere

        costuri administrative

        costuri de personal

     cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor,

        contributia in natura

        amortizarea

        cheltuielile cu leasingul

        cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport

       Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii

        Cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia celor aferente Capitolului "Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica"

 

Urmatoarele domenii se finanteaza prin programe europene aferente exercitiului financiar 2014-2020, incepand cu luna Martie 2016 :

  • Dezvoltarea microintreprinderilor (valoarea maxima a grantului poate fi de 200.000 EUR, intensitatea finantarii 100% din valoarea cheltuielilor eligibile);
  • Cercetare ‚Äď inovare pentru start-up-uri si spin-off-uri (valoarea maxima a grantului poate fi de 200.000 EUR, intensitatea finantarii 90% din valoarea cheltuieliloreligibile);
  • Productia de energii regenerabile din resurse mai putin exploatate (valoarea maxima a grantului poate fi de 15.000.000 EUR, intensitatea finantarii: intre 60% si 80% din valoarea cheltuielilor eligibile);
  • Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali (valoarea maxima a grantului poate fi de 200.000 EUR, intensitatea finantarii: intre 60% si 80% din valoarea cheltuielilor eligibile);
  • Investitii in exploatatii agricole (valoarea maxima a grantului poate fi de 2.000.000 EUR, intensitatea finantarii 90% din valoarea cheltuielilor eligibile);
  • Investitii in procesarea si marketing-ul produselor agricole (valoarea maxima a grantului poate fi de 2.500.000 EUR, procentul maxim al finantarii ce poate fi obtinuta este de 70% din cheltuielile eligibile);
  • Investitii in infrastructura agricola si silvica (valoarea maxima a grantului poate fi de 1.500.000 EUR , procentul maxim al finantarii ce poate fi obtinuta este de 100% din cheltuielile eligibile).

Pentru mai multe detalii puteti consulta catalogul surselor de finantare disponibil aici (http://goo.gl/oR8X8o)

Design by Copyright © 2009 - Camera de Comert si Industrie Bihor