Prima Pagina Despre Noi Servicii Informatii Membrii CCIBH Evenimente Publicatii Despre Jud BH
 
Servicii oferite
 
Proiecte
Informatii


        Fundatia AGORA Oradea, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Bihor si Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, a implementat in perioada 17.04.2014 - 16.10.2015  pe o perioada de 18 luni, proiectul cu titlul: " Cresterea Competitivitatii economice prin calificarea angajatilor din Turism - COMTUR", Contract nr.  POSDRU/164/2.3/S/142133, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - POSDRU.

        Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii pe piata muncii pentru 950 de angajati din Regiunile NV si Sud Muntenia, prin calificarea in domeniile serviciilor turistice.

        Obiectivele specifice ale proiectului s-au referit la :

-    Dezvoltarea si autorizarea a 4 programe de calificare si promovarea beneficiilor participarii la formare profesionala continua  in randul angajatilor din turism.
-    Facilitarea accesului pentru 950 de angajati din turism la servicii de consiliere si programe de formare in vederea obtinerii unei calificari complete.

        Activitatile principale ale proiectului au inclus:

A1. Elaborare de programe de formare profesionala continua si materiale suport in vederea autorizarii programelor de calificare;
A2. Campanie de informare si promovare a beneficiilor participarii la programe de orientare, consiliere si formare pentru calificare completa in turism.
A3. Dezvoltarea, implementarea si evaluarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala pentru 950 de angajati din turism
A4.  Furnizare de programe de calificare pentru 950 de angajati  din turism
Cursurile de calificare derulate, recunoscute la nivel national si european, vor fi de nivelul 1 si 2, astfel:
-     Lucrator in hoteluri - camerista - Cod nomenclator 5142.1.1- calificare nivel 1- 360 ore;
-    Lucrator hotelier - Cod nomenclator 5142.2.1 - calificare nivel 2 - 720 ore;
-     Administrator pensiune turistica - Cod nomenclator 5121.2.4 - calificare nivel 2 - 720 ore;
-    Lucrator in comert -Cod nomenclator 5220.1.1 - calificare nivel 1- 360 ore.

        Activitati transversale - pe tot parcursul proiectului (18 luni):

A.5.  Informare si publicitate pentru a asigura vizibilitate proiectului si finantarii obtinute.
A.6.  Achizitii publice necesare implementarii proiectului.
A.7.  Management de proiect

        Valoarea totala a proiectului a fost de 4.120.389,00 lei


Raport de sustenabilitate

perioada Septembrie- Decembrie 2015

 

Camera de Comert si Industrie Bihor in calitate de partener in proiectului "Cresterea competitivitatii economice prin calificarea angajatilor din turism-COMTUR" finantat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Axa prioritara nr.2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Domeniul major de interventie 2.3 Acces si participare la formare profesionala continua,  s-a preocupat constant de diseminarea rezultatelor proiectului in cadrul evenimentelor organizate, sau la care a luat parte ca si partener.  Astfel:

-         In data de 7 septembrie 2015-  in cadrul conferintei de presa realizata de catre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor privind actiunile intreprinse pentru sprijinirea pietei fortei de munca din judetul Bihor,  s-a prezentat oferta de cursuri de calificare din cadrul proiectului COMTUR  Lucrator in hoteluri - camerista - Cod nomenclator 5142.1.1- calificare nivel 1- 360 ore; Lucrator hotelier - Cod nomenclator 5142.2.1 - calificare nivel 2 - 720 ore; Administrator pensiune turistica - Cod nomenclator 5121.2.4 - calificare nivel 2 - 720 ore; respectiv rezultatele proiectului.

 

-      In data de 10 Septembrie 2015,  la sediul Camerei de Comert si Industrie Bihor , SC Crius SRL a organizat o sesiune de informare  "Programul Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii"  In cadrul acestui eveniment celor prezenti li s-a prezentat ca si  buna practica proiectul COMTUR: obiective, activitati, rezultate.

 

-         In data de 23 octombrie 2015 - s-a organizat  "Topul firmelor pe anul 2015" . La festivitatea  organizata de Camera de Comert si Industrie Bihor  au participat un numar de 125 de persoane din cele 920 de societati, clasate pe  primele 3 locuri,.  Conducerea Camerei de Comert si Industrie Bihor a acordat diplome firmelor bihorene,  care s-au clasat pe primele 3 locuri,  pentru cele 6 domenii de activitate, cat si trofeul creativitatii. In cadrul festivitatii s-au prezentat comunitatii de afaceri bihorene rezultatele proiectului COMTUR , respectiv oferta de cursuri autorizate in baza acestui proiect.

 

-         In data de 13 noiembrie 2015 - Romactiv Business Consulting SRL in parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor, au organizat bursa locurilor de munca in Oradea, la Trade Center. In cadrul acestui eveniment s-a prezentat oferta de cursuri de calificare din cadrul proiectului COMTUR

 

Totodata prin revista BHB Business, realizata de catre Camera de Comert si Industrie Bihor si site-ul Camerei s-a prezentat constant proiectul, rezultatele acestuia, precum si disponibilitatea partenerilor de a efectua cursuri de calificare in turism ulterior finalizarii proiectului.

In urma cursurilor organizate la sediul CCI Bihor 249 de persoane au primit diplome de calificare in domeniul turismului.

       
Pentru informatii suplimentare:

Manager proiect        Gabriela Bologa       
Numar de telefon :    0259 4273980259 427398
Numar de fax :          0259 434925
Adresa de e-mail :     decan@univagora.ro


Design by Copyright © 2009 - Camera de Comert si Industrie Bihor