Prima Pagina Despre Noi Servicii Informatii Membrii CCIBH Evenimente Publicatii Despre Jud BH
 
Servicii oferite
 
Proiecte
Informatii

 • Organizeaza misiuni economice in strainatate pentru largirea si intensificarea schimburilor economice cu alte tari;
 • Ofera informatii pentru obtinerea de titluri de protectie in domeniul proprietatii industriale atat in tara cat si in strainatate: marci si indicatii geografice, brevete de inventie, desene si modele industriale;
  • Cercetari documetare pe diverse teme.
  • Acces la baze de date nationale si internationale legate de proprietatea intelectuala.
 • Este agent autorizat pentru inscrierea in arhiva electronica de garantii reale mobiliare ;
s
g
 • Organizeaza, prin Comisia de Arbitraj Comercial , structura proprie cu caracter permanent, concilierea si solutionarea litigiilor comerciale in temeiul conventiei partilor, al propriilor reglementari si ale legii;
 • Publica pierderi de acte in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a;
 • Elibereaza certificate de origine ;
 • Initiaza intalniri si contacte comerciale intre agentii economici;
 • Presteaza servicii de reprezentare si alte servicii la cererea firmelor sau organizatiilor economice romane sau straine sau a reprezentantelor proprii ale acestora;
 • Realizeaza activitati promotionale pentru agentii economici romani si straini;
 • Facilitatati la obtinerea codului de bare;
 • Inchirieri de spatii cu echipamentele necesare pentru prezentari de firme, seminarii, cursuri, conferinte etc.
 • Promoveaza turismul prin Asociatia de turism " Tara Crisurilor";
 • Organizeaza si administreaza participarea membrilor la targuri interne si internationale precum si la expozitii specializate in teritoriu;
 • Oportunitati de afaceri din tara si strainatate;
 • Editeaza publicatii periodice cu caracter economic si comercial, cat si lucrari neperiodice de informare economico-generala, in scopul schimburilor comerciale;
 • Pregatire si perfectionare profesionala in afaceri: (activitati de instruire si formare profesionala, in conditii moderne si de inalta competenta);
 • Organizeaza simpozioane, colocvii, mese rotunde pentru formarea si perfectionarea profesionala in afaceri.
 • Pagina web pentru reclama
f


 In realizarea obiectivului sau, CCI Bihor ofera urmatoarele Servicii:

  - desfasoara activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti dupa cum urmeaza:
  - indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  - obtinerea rezervarii denumirii firmei;
  - pregatirea documentatiei in vederea inregistr─ârii in registrul comertului;
  - tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
  - redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege;
  - redactarea actului constitutiv si al actului aditional al persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului;
  - obtinerea datei certe pentru documentatia supusa inregistrarii;
  - prestarea de servicii de consultanta in vederea obtinerii avizelor / autorizatiilor de functionare;
  - obtinerea avizelor / autorizatiilor de functionare;
  - depunerea cererii de inregistrare si a documentelor insotitoare la registrul comertului;
  - reprezinta si apara interesele comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile romane si cu organizatii similare din strainatate;
  - incheie protocoale cu autoritatile administratiei publice locale si judetene precum si cu structurile regionale, ce sunt obligate sa-i acorde sprijin conform legii, in vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintata si a realizarii actiunilor pe care le initiaza, in folosul dezvoltarii economice in teritoriu;
  - sprijina membrii sai in relatia economica cu reprezentantele oficiale ale altor state, consulatele si organismele din strainatate, similare Camerei;
  - prezinta institutiilor abilitate, la cerere sau din proprie initiativa, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
  - participa la sedintele comisiilor, consiliilor si comitetelor de lucru sau de specialitate infiintate pe langa autoritatile / organismele publice locale si judetene precum si pe langa structurile regionale si informeaza membrii;
  - colaboreaza cu institutiile statului, cu parteneri din domeniul public si / sau privat din tara si strainatate in vederea indeplinirii atributiilor sale;
  - elaboreaza studii privind evolutia economica a judetului / regiunii, prin mijloace proprii, in colaborare, dupa caz, cu alti parteneri din domeniul public si / sau privat;
  - pune la dispozitia Guvernului si autoritatilor publice, din initiativa proprie sau la cererea acestora, informatii si opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
  - elaboreaza anual un raport privind starea economiei judetene;
  - elaboreaza procedurile de lucru privind activitatea proprie;
  - realizeaza si administreaza infrastructura de afaceri de interes judetean: parcuri industriale stiintifice si tehnologice, incubatoare de afaceri si tehnologice, centre de transfer si informare tehnologica, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expozitionale, piete virtuale, burse de marfuri si valori, case de licitatii;
  - sprijina si desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, in interesul comunitatii de afaceri.
  - organizeaza targuri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic in tara si in strainatate si sprijina participarea comerciantilor la targuri si expozitii in strainatate;
  - desfasoara activitati de informare si documentare in interesul membrilor sai si al economiei judetene;
  - organizeaza, singure sau in colaborare cu alte institutii, in conditiile legii, institutii de invatamant preuniversitar, ca: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;
  - organizeaza cursuri de formare profesionala (initiere, calificare, specializare, perfectionare);
  - organizeaza activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile interne si internationale, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;
  - tine si valorifica, in interesul imbunatatirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
  - realizeaza baze de date cuprinzand toate informatiile utile comerciantilor in exercitarea activitatii lor, desfasoara activitati de informare, documentare si consultanta in afaceri;
  - participa cu informatiile proprii la formarea si actualizarea sistemului national de informatii de afaceri;
  - elibereaza certificate de origine pentru marfurile romanesti, certificate privind uzantele comerciale;
  - sprijina comerciantii in vederea implementarii sistemelor de management si a altor reglementari privind buna functionare a activitatii acestora;
  - promoveaza, in comunitatea de afaceri, standardele comerciale si industriale ale Uniunii Europene;
  - vizeaza documentele comerciale externe;
  - avizeaza existenta cazurilor de forta majora si influenta acestora asupra executarii obligatiilor comerciantilor si elibereaza documente in acest sens;
  - organizeaza Topul Judetean al firmelor si alte evenimente promotionale de anvergura judeteana si regionala;
  - publica Buletinul Oficial al Camerei si alte publicatii de informare si reclama comerciala;
  - dezvolta cu parteneri din domeniul public si / sau privat servicii in interesul membrilor;
  - infiinteaza singura sau cu parteneri din domeniul public si / sau privat entitati cu sau fara personalitate juridica, in vederea realizarii atributiilor sale;
  - indeplineste si alte atributii conferite de legislatia in vigoare si / sau reglementari speciale.
    Organizeaza misiuni economice in strainatate pentru largirea si intensificarea schimburilor economice cu alte tari;
    Ofera informatii pentru obtinerea de titluri de protectie in domeniul proprietatii industriale atat in tara cat si in strainatate: marci si indicatii geografice, brevete de inventie, desene si modele industriale;
    Cercetari documentare pe diverse teme.
    Acces la baze de date nationale si internationale legate de proprietate.
    Este agent autorizat pentru inscrierea in arhiva electronica de garantii reale mobiliare;
     Organizeaza,  prin  Curtea de Arbitraj  Comercial,   structura proprie  cu  caracter permanent, concilierea  si  solutionarea litigiilor comerciale in temeiul  conventiei  partilor,  al  propriilor reglementari si ale legii;
    Ofera consultanta pentru standardele ASRO.
    Publica pierderi de acte in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a;
    Initiaza intalniri si contacte comerciale intre agentii economici;
    Presteaza servicii de reprezentare si alte servicii la cererea firmelor sau organizatiilor economice sau straine sau a reprezentantelor proprii ale acestora;
    Realizeaza activitati promotionale pentru agentii economici romani si straini;
    Intermediaza obtinerea codurilor de bare;
    Inchirieri de spatii cu echipamentele necesare pentru prezentari de firme, seminarii, cursuri; conferinte etc.
    Promoveaza turismul prin Asociatia de turism "Tara Crisurilor" si "Centrul de promovare si
    pregatire profesionala in domeniul turismului transfrontalier"
    Organizeaza si administreaza participarea membrilor la targuri interne si internationale precum si la expozitii specializate in teritoriu;
    Oportunitati de afaceri din tara si strainatate;
    Editeaza publicatii periodice cu caracter economic si comercial, cat si lucrari neperiodice de informare economico-generala, in scopul schimburilor comerciale;
    Pregatire si perfectionare profesionala in afaceri (activitati de instruire si formare profesionala, in conditii moderne si de inalta competenta);
    Organizeaza simpozioane, colocvii, mese rotunde pentru formarea si perfectionarea profesionala in afaceri.
    Consultanta si asistenta in domeniul afacerilor
    Consultanta privind promovarea firmei si a produselor
    Sprijin in dezvoltarea activitatilor firmelor membre ale CCI Bihor
    Date privind cererile de oferta si oferte interne si externe de produse si servicii
    Executarea de multiplicari si plastitifieri.

II. CENTRUL TERITORIAL DE PROMOVARE A PROTECTIEI PROPRIETATII INDUSTRIALE

    Centrul Teritorial de Promovare a Protectiei Proprietatii Industriale (CRPPPI) s-a infiintat in anul 1998, pe baza unui Protocol intre OSIM Bucuresti si Camera de Comert si Industrie Bihor.
Scopul activitatii Centrului este de a oferi si efectua la cerere, o paleta de servicii prin care sa disemineze informatii publice legate de Proprietatea Industriala, sa sensibilizeze comunitatea locala asupra necesitatii protectiei obiectelor proprietatii industriale.

     Prin servicii competente si de calitate Centrul Teritorial asigura:
-    informare si mediatizare asupra problemelor referitoare la proprietatea industriala si a evenimentelor legate de acest domeniu, prin toate mijloacele de care Centrul Teritorial dispune, prin intemediul Camerei de Comert si Industrie si anume mass- media, buletin informativ, seminarii, simpozioane, targuri, expozitii, etc.
-    asistenta la identificarea, protejarea, inregistrarea, evidentierea, obiectelor de proprietate industriala: marci, desene, indicatii geografice, brevete, modele de utilitate
-    sprijin formal, informal si logistic acordat agentilor economici interesati de problemele proprietatii industriale
-    asistenta la redactarea documentatiilor pentru inregistrari obiecte de proprietate industriala si pentru cercetari documentare referitoare la acestea;
-    cercetare documentara si asistenta referitoare la stabilirea denumirii si graficii marcii dorite pentru obtinerea inregistrarii, asupra clasificarii produselor si / sau serviciilor,
-    cercetare documentara si asistenta privind utilizarea informatiilor la stabilirea si descrierea desenului sau modelului industrial
-    cercetare documentara si asistenta in domeniul brevetelor si a modelelor de utilitate
-    acces la baze de date na┼úionale si internationale in domeniul proprietatii industriale

     Nu in ultimul rand trebuie sa precizam ca Centrul Teritorial acorda asistenta si informatii legate si de aria de protectie a drepturilor de proprietate si implicatiile acesteia, avand in vedere posibilitatatea de a proteja nu numai la nivel national ci si la nivel comunitar si/sau international.
     Astfel CRPPPI  este o punte de legatura intre OSIM si mediul de afaceri facilitand in primul rand accesul la informatie. De asemenea, prin activitatea sa, influenteaza cresterea numarului cererilor de brevet, cererilor de inregistrare marca sau desene si modele industriale.


III. ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE
     Arhiva electronica este un sistem de evidenta a prioritatii garantiilor reale mobiliare si publicitare, structurat pe persoane si pe bunuri, o baza de date unde sunt inregistrate operatiunile privind garantiile reale mobiliare avand ca Autoritate de Supraveghere Ministerul Justitiei. Implementarea in sistemul Camerei de Comert si Industrie Bihor a Arhivei electronice a avut ca efect inlaturarea obstacolelor din calea conventiilor comerciale cu scopul de a facilita accesul firmelor, fie ele mari sau mici si indiferent de potentialul si economic la obtinerea de credite in conditii mai avantajoase.
     Garantiile reale mobiliare asigura indeplinirea unei obligatii civile sau comerciale nascuta din contractele incheiate intre persoane fizice sau juridice.
     Prioritatea creantelor garantate ale caror garantii mobiliare inscrise in Arhiva Electronica este protejata de lege si executarea garantiilor este usurata de mijloacele de identificare a bunurilor descrise in contractele de garantie. In acelasi sens, creantele negarantate, publicate in Arhiva, sunt protejate, dand prioritate la executare creditorului dobanditor initial, in raport cu alti creditori cesionari succesivi.
     Dreptul de a opera inregistrari este rezervat operatorilor arhivei si agentilor imputerniciti de acestia.
Camera de Comert si Industrie Bihor are calitatea de agent imputernicit al Operatorului  Camera de Comert si Industrie a Romaniei,  avand dreptul de a inscrie formularele de aviz de garantie in sistemul de administrare al AEGRM prin redarea fidela a continutului formularului primit.
     Pe scurt, inregistrarea unei garantii reale mobiliare in Arhiva Electronica presupune urmatoarea procedura
-    Creditorul sau reprezentantul  acestuia  completeaza un formular tip cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de garantie reala mobiliara;
-    Operatorul de arhiva procedeaza la inscrierea fidela in Arhiva a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara sa exercite controlul de legalitate asupra acestora. Prin control de legalitate se intelege o verificare a concordantei dintre datele inscrise in formularul de aviz de garantie completat si cele cuprinse in contract si totodata o verificare a valabilitatii insesi a actului juridic
      Mijloacele logistice de care dispune serviciul de Arhiva Electronica a Camerei de Comert si Industrie Bihor alaturi de consultanta juridica de drept comercial, adaptata fiecarui caz in parte, garanteaza un serviciu de calitate, care protejeaza prin profesionalism nu numai cerintele de publicitate prevazute de lege, dar si interesele de confidentialitate specifice mediului de afaceri.
      In conformitate cu prevederile Regulamentului Arhivei, accesul oricarei persoane in vederea citirii, cautarii informatiilor din Arhiva este nerestrictionat; orice persoana va putea sa caute online, prin folosirea meniului de cautare, informatii cuprinse in arhiva, fara a fi necesara obtinerea unei autorizari prealabile in acest sens din partea vreunei autoritati.
      Cautarea informatiilor in Arhiva se poate efectua dupa elementele de identificare a bunului in garantie ori a bunului imobil la care este atasat bunul in garantie, dupa numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil ori dupa numarul de identificare a avizului de garantie.

IV. ARBITRAJUL COMERCIAL - SOLUTIA OPTIMA PENTRU REZOLVAREA LITIGIILOR COMERCIALE

      Camera de Comert si Industrie Bihor, in temeiul atributiilor conferite ei prin lege, organizeaza, la cererea celor interesati, arbitrajul comercial pentru solutionarea de litigii comerciale interne si internationale, prin Comisia de Arbitraj Comercial special constituita in acest scop.
      Arbitrajul comercial, organizat potrivit conventiei partilor si in temeiul prevederilor Codului de Procedura Civila, constituie o modalitate alternativa de solutionare a litigiilor patrimoniale (evaluabile in bani), nascute din acte si fapte de comert. Solutionarea prin arbitraj a litigiilor comerciale se poate face numai avand la baza conventia expresa a partilor in acest sens, care are un dublu efect: atribuie competenta solutionarii unui anumit litigiu arbitrajului comercial si exclude competenta instantelor de drept comun.
      Procedura de arbitrare se finalizeaza, la fel ca la instantele judecatoresti, prin pronuntarea unei hotarari. Aceasta hotarare este definitiva si obligatorie si se bucura de aceeasi putere ca o hotarare judecatoreasca, putand fi pusa in executare silita prin mijloacele stabilite de Codul de Procedura Civila.

      CLAUZA COMPROMISORIE RECOMANDATA DE COMISIA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LANGA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BIHOR:
" Orice litigiu patrimonial decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, incheierea, executarea sau desfiintarea lui, va fi solutionat prin arbitraj organizat de Comisia de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Bihor, in conformitate cu Regulamentul si Regulile de procedura arbitrala ale acestei Camere. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie."
      Inserarea intr-un contract comercial aclauzei de arbitraj, in caz de litigiu, indreptateste partea interesata sa ceara solutionarea acestuia pe calea ARBITRAJULUI, fiind exclusa competenta instantelor judecatoresti.

In esenta, avantajele recurgerii la arbitrajul comercial sunt urmatoarele:
1. litigiul este judecat de arbitri specializati, profesionisti cu o excelenta reputatie, impartiali si independenti, alesi de parti, care au deplina incredere in acestia;
2. dezbaterile in cauza si dosarul litigiului sunt confidentiale, nici o persoana straina neputand avea acces la dosar, fara acordul scris al partilor;
3. cheltuielile arbitrale sunt mult mai reduse decat cheltuielile de judecata ocazionate de solutionarea definitiva a litigiului la o instanta de drept comun;
4. simplitatea procedurii arbitrale permite o solutionare rapida si definitiva a litigiului - de regula, in cel mult 5 luni de la data constituirii tribunalului arbitral;
5. inainte de inceperea procedurii arbitrale, partile pot apela la o procedura de conciliere sau mediere, cu caracter facultativ, instrument prin care se pot armoniza interesele partilor, evitandu-se litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor;
6. impotriva sentintei arbitrale nu se pot exercita cai de atac cu exceptia unei actiuni in anulare vizand doar motive de nelegalitate si nu de netemeinicie.

V. CENTRUL ZONAL ASRO

     Centrul are ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor ASRO. Cesionarea dreptului de vanzare a standardelor si/sau a publicatiilor ASRO catre CCI Bihor, este stipulata prin Protocolul de Colaborare intre CCI Bihor si ASRO.
     Incheierea Protocolului si Contractului de colaborare cu ASRO a adus numeroase avantaje pentru mediul de afaceri bihorean, agentii economici beneficiind de urmatoarele servicii:
-    consultarea gratuita a revistei -Standardizarea-
-    consultarea gratuita a revistei -Buletinul Standardizarii-
-    consultanta in domeniul standardizarii;
-    comercializarea standardelor pe suport de hartie;
-    achizitionarea contra-cost a Catalogului Standarde Romane pe CD;
-    achizitionarea contra-cost a standardelor profesionale;
-    acces la informatii actualizate in domeniul standardizarii.
-    acordarea consultantei in domeniul standardizarii;

VI. CENTRUL  DE INFORMARE, CONSULTANTA SI INSTRUIRE PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
DIN CADRUL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE BIHOR

     Camera de Comert si Industrie Bihor si Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Comert Turism si Profesii Liberale, in urma protocolului semnat in data de 23 august 2007 si-au propus sa colaboreze, pe baza de parteneriat activ, la promovarea si realizarea obiectivelor comune in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, prin organizarea centrelor teritoriale de informare, consultanta si instruire a acestora.
     Centrul de Informare, Consultanta si Instruire pentru intreprinderi mici si mijlocii a fost infiintat ca si reprezentant in teritoriu al Ministerului, acest birou functionand in cadrul Camerei de Comert si Industrie Bihor, care ii ofera spatiu, suport logistic, personal si cadru organizatoric pentru buna functionare.
     Centrul si consilierii camerei asigura:
-    Consultanta in realizarea proiectelor finantate de la bugetul de stat prin intermediul MIMMCTPL;
-    Derularea programelor de dezvoltare a IMM, finantate de la bugetul de stat prin intermediul MIMMCTPL;

CUM PUTETI DEVENI MEMBRU?
       Pentru a obtine calitatea de membru cu drepturi depline al Camerei de Comert si Industrie Bihor, completati cererea de aderare si platiti taxa de inscriere si cotizatia anuala.
       Calitatea de membru individual sau colectiv al Camerei se obtine prin cererea de aderare, insotita de plata taxei de inscriere si a cotizatiei aferente.
       Calitatea de membru al Camerei se asigura pana la data desfasurarii Adunarii Generale din anul urmator achitarii cotizatiei.
       Calitatea de membru onorific se obtine prin acceptarea de catre personalitatea vizata a propunerii facute de Colegiul de Conducere al Camerei, la initiativa oricarei persoane fizice sau juridice.
       Personale fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social in afara judetul Bihor pot deveni membri ai Camerei cu conditia de a fi membri ai Camerei judetene de la locul domiciliului sau al sediului social, dupa caz.
       Conform statutului CCI Bihor, membrilor Camerei de Comert si Industrie Bihor le revin anumite drepturi si obligatii.


AVANTAJE OFERITE MEMBRILOR CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE BIHOR:
IN EXCLUSIVITATE:

1.    Participarea la Adunarile generale ale membrilor Camerei;
2.    Dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Camerei;
3.    Sa beneficieze,  in  conditiile  stabilite  de  adunarea    generala,  de  serviciile  Camerei privitoare la: documentarea, informarea si reclama comerciala a membrilor la obtinerea certificatelor,  atestarilor si vizelor ce intra in competenta Camerei, la specializarea profesionala a membrilor ca si la celelalte servicii si facilitati acordate de CCI;
4.    Sa participe cu prioritate, la societatile avind ca   scop prestarea de servicii,  in interesul membrilor;
5.    Sa sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comerciantilor, in vederea promovarii acestor interese.


PRIORITATE LA:
1.    Promovarea si   apararea intereselor legitime fata de organele guvernamentale centrale si autoritatile locale, alte organisme si institutii 
2.    Participarea la misiunile economice, targurile, expozitiile, seminariile, simpozioanele si   alte manifestari comerciale organizate de Camera
3.    Participarea la intalniri cu oameni de afaceri din tara si strainatate
4.    Inscrierea in arhiva electronica de garantii reale mobiliare

REGIM PREFERENTIAL PENTRU:
1.    Consultanta, informare si asistenta de specialitate in probleme legate de desfasurarea activitatii comerciantilor
2.    Intermedierea   obtinerii   avizelor,   abilitarilor,   autorizatiilor,   licentelor,   certificatelor   pentru operatiunile de comert exterior
3.    Servicii privind crearea imaginii organizatiei
4.    Organizare de simpozioane, expozitii, seminarii, prezentari ale firmelor in spatiile Camerei
5.    Intocmire de corespondenta comerciala
6.    Publicarea pe Internet a elementelor de identificare a firmei, in pagina web a CCI Bihor
7.    Inregistrarea pe Internet, in pagina web a CCI Bihor a ofertei/cererii/cooperarii firmei membre            

OBLIGATIILE MEMBRILOR
1.    Sa respecte prevederile statutului Camerei si ale hotararilor Adunarii Generale si sa sprijine indeplinirea obigatiilor Camerei;
2.    Sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia anuala stabilita de Colegiul de Conducare.
3.    Sa-si desfasoare activitatea cu respectarea legii si a uzantelor comerciale evitand orice act de concurenta neloiala;
4.    Sa ia in considerare in activitatea lor toate acordurile stabilite de Camera cu diverse institutii sau organizatii in diferite domenii si sa actioneze conform hotaririlor si a recomandarilor organelor de conducere;
5.    Participa activ la toate actiunile Camerei la care s-au angajat in prealabil;
6.    Atunci cind pentru activitatea Camerei este necesar, sunt obligati sa-si puna la dispozitie informatiile necesare  in  masura in care prin aceasta nu se aduce vre-un prejudiciu membrilor din cauza, fiind obligati totodata a pastra secretul informatiilor comerciale primite de la Camera.

Membrii Camerei pot fi:
       1. Membri individuali:
a)    operatori economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati la oficiul registrului comertului, indiferent de domeniul de activitate.
b)    sucursalele, reprezentantele unor societati comerciale si altele asemenea, fara personalitate juridica, legal inregistrate la oficiul registrului comertului si autorizate sa functioneze;
        
       2. Membri colectivi:
a)    filialele camerelor de comert bilaterale;
b)    asociatiile profesionale locale;
c)    organizatiile patronale existente in teritoriu;

       3. Membri onorifici:
a)    cadre didactice,
b)    oameni de stiinta, specialisti in economie si legislatie comerciala, personalitati ale vietii publice.

TAXE SI COTIZATII
Taxa de inscriere se calculeaza in lei, in functie de capitalul social al societatilor comerciale care vor sa devina membre CCI Bihor.
Taxa de inscriere

       Capital social        Taxa de inscriere
        200 -   5.000              60 lei
        peste   5.000             120 lei
               Nivelul cotizatiei anuale

       Capital social           Cotizatie
        200 -   1.000            180 lei
      1001 - 10.000            250 lei
  10.001 -  50.000            500 lei
  50.001 -100.000            800 lei
       peste 100.000        1.000 lei

Membrii CCI Bihor beneficiaza de o reducere de 20% la tarifele pentru serviciile prestate.

Design by Copyright © 2009 - Camera de Comert si Industrie Bihor