Prima Pagina Despre Noi Servicii Informatii Membrii CCIBH Evenimente Publicatii Despre Jud BH
 
Servicii oferite
 
Proiecte
Informatii

Ambasada Austriei la Bucuresti, Sectia comerciala va face cunoscuta ediția noua a newsletter-ului Austrian Business News,  in care veti gasi informații despre noutati economice relevante din Austria, evenimente viitoare, publicatii de interes precum si alte link-uri care pot prezenta interes. Newsletter-ul se poate descarca aici. Va rugam sa vizitati si pagina noastra www.advantageaustria.org/ro.


Prezentare acceleratorul de afaceri weXelerate - Viena

Va informam pe aceasta cale despre acceleratorul de afaceri "weXelerate", Viena, Austria, care pune in mod gratuit la dispozitia start-up-urilor tech, europene, peste 8.000 mp spatii de lucru, activitati de mentoring, networking, coaching, precum si acces la finantare. Acceleratorul este situat in zona centrala a Vienei si pune la dispozitie aceste servicii in mod gratuit, pentru o perioada de maxim 6 luni, start-up-urilor care trec de procesul de selectie. Domeniile si industriile vizate cu precadere de ideile/produsele acestora trebuie sa fie: blockchain, IOT, mobilitate, Cybersecurity, AI&Bot, media, bancar, asigurari, industrie 4.0, energie si infrastructura.

Aplicatiile Start-up-urilor se depun on-line, pana in data de 10 iulie 2017, pe site-ul acceleratorului la adresa http://wexelerate.com/ , dupa care urmeaza procesul de analiza si selectie a acestora.  


Chestionar nevoi transfer tehnologic

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest doreste sa sprijine companiile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest prin facilitarea interactiunii dintre acestea si entitatile de cercetare-dezvoltare-inovare si transfer tehnologic, dar si prin corelarea serviciilor de transfer tehnologic cu nevoile mediului de afaceri.

Pentru a putea demara si dezvolta activitatile specifice acestei initiative, este nevoie de implicarea Dumneavoastra prin completarea unui chestionar de identificare a nevoilor legate de serviciile de transfer tehnologic si inovare adresat firmelor din domeniile cu potential de specializare inteligenta (agroalimentar, cosmetice si suplimente alimentare, sanatate, mobila, hartie/plastic/ambalare, tehnologii de prelucrare a metalului, tehnologii de productie si ITC) si firmelor din domenii suport (industrii culturale si creative, eficienta energetica, mediu si economie circulara).

Consideram ca inputul Dumneavoastra este extrem de important, relevant si necesar.

Completarea chestionarului nu dureaza mai mult de 15-20 de minute si poate fi facuta on-line https://goo.gl/forms/BMaXLWsy6sb5lcQ12 sau utilizand versiunea .pdf atasata pana la data de 30 iunie 2017

Activitatea este implementata in cadrul actiunii pilot, dedicata regiunilor mai putin dezvoltate initiata de Comisia Europeana -Directoratul General Regio si Politica Urbana si sprijinita de expertul Jonathan Loeffler, director al Steinbeis 2i GmbH/Steinbeis-Europa-Zentrum.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa contactati ADR Nord-Vest. Persoanele de contact sunt Petra Szavics (petra.szavics@nord-vest.ro) si Oana Stanculescu (oana.stanculescu@nord-vest.ro).

 

                                                

    Inaugurarea Consulatului Onorific al Mexicului la Cluj-Napoca

Camera de Comert si Industrie Bihor va face cunoscut ca, incepand cu data de 1 Iunie 2017 la Cluj-Napoca, se va deschide Consulatul Onorific al Mexicului la Cluj-Napoca, cu circumscriptie consulara in judetele: Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramures, Salaj, Mures, Bistita-Nasaud, Alba si Sibiu. Consul Onorific este Dl Vlad Danciu.

 

Schema de minimis Start up Nation Romania

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a facut publice pe siteul www.aippimm.ro NORMELE schemei de ajutor de minimis ale Programului "Start-up Nation Romania", modificate in urma aprobarii amendamentelor la proiectul Legii de aprobare a OUG nr. 10/2017, Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul schemei (si clasificarea lor functie de criteriul de punctaj aferent domeniului de activitate), precum si modelul de plan de afaceri (care contine si grila de punctaj).

Prin Programul "Start-up Nation Romania", statul urmeaza sa ofere fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de lei (aprox. 44.000 Euro) reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, celor care vor deschide o afacere noua in Romania. Programul se va implementa in perioada 2017-2020. Finantarea in cadrul prezentei scheme de minmis se face din fonduri de la bugetul de stat si fonduri europene.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017 este de 1.713.798.000 lei. Prin implementarea programului in anul 2017 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de aproximativ 10000 de beneficiari.

 

Pot beneficia de finantare in cadrul Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, o serie de criterii de eligibilitate, printre care: sunt infiintate de catre persoane fizice dupa 30 ianuarie 2017, sunt IMM  (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei), au capital social integral privat, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, in mediul urban sau rural.

Acttonarii societatii nu trebuie sa aiba sau sa fi avut calitatea de actionar sau asociat intr-un alt IMM care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere

Beneficiarul va trebui sa se inregistreze (cu user si parola) in aplicatia online care va fi disponibila pe site-ul www.aippimm.ro , apoi va completa si va transmite online planul de afaceri (al carui model este publicat pe site).

Data la care va fi activa inregistrarea online se va comunica pe site cu cel putin 5 zile inainte. Perioada de lansare a inscrierilor este prevazuta in a doua jumatate a lunii mai - inceputul lunii iunie 2017.

Inscrierea se va desfasura pe o perioada de 30 de zile calendaristice.

Criteriile de evaluare a planului de afaceri se regasesc la finalul modelului planului de afaceri (au fost aprobate in Parlament) si se bazeaza pe aspecte privind:

Ø Domeniul de activitate: Productie si Programare IT (CAEN 6210)  - 40 pct; Industrii creative - 35 pct; Servicii - 30 pct; Comert si alte activitati - 25 pct

Ø Crearea de noi locuri de munca permanente in cadrul intreprinderii: obligatoriu 1 loc de munca permanent (cu norma intreaga). Pentru minim 1 loc de munca creat in plus - 20pct.

Ø Crearea de noi locuri de munca pentru persoane din categoria  Persoane defavorizate (definite conform HG 799/2014) si /sau absolventi (orice forma de invatamamt autorizata) incepand cu anul 2012: 1 loc = 20 pct, cel putin 2 locuri = 25 pct

Locurile de munca existente + cele nou create, trebuie mentinute pentru cel putin 2 ani, dupa finalizarea implementarii proiectului.

Ø Tipul cheltuielilor aferente Planului de afaceri: ponderea echipamentelor tehnologice (mijloace fixe din grupa 2.1 si 2.2, dar si software-uri necesare desfasurarii activitatii) in pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri - 10 pct. Suplimentar se acorda 5 pct pentru caracterul inovativ al investitiei.

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 puncte. Admiterea in program se va face in ordine descrescatoare a punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala: 1) numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului; 2) numarul de locuri de munca ocupate de persoane defavorizate*/someri/absolventi dupa anul 2012; 3) achizitia de echipamente tehnologice; 4) activitatea pe care acceseaza programul; 5) data si ora inscrierii in program.

In planul de afaceri on-line trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pentru care se acceseaza finantarea.

Termenul limita de semnare a acordurilor de finantare este 29 septembrie 2017.

In maxim 1 an de la semnarea acordului de finantare, dar nu mai tarziu de  29 septembrie 2018, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul OTIMMC.

Solicitantii care au semnat acordul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata, respectiv sa intocmeasca  un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii.

Plata se face in maxim 3 transe pentru toate activitatile pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a acestora in cazul decontarii prin rambursare sau prezentarea facturilor in cazul mecanismului decontarii cererilor de plata.

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

a) Echipamente tehnologice, masini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;

b) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile nu trebuie sa aiba destinatie locativa la momentul achizitiei;

c) Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

d) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fara motor pentru comert stradal si autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren;

e) Echipamente IT tehnica de calcul;

f) Bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004;

g) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor;

h) Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii;

i) Salariile, utilitatile si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie sa aiba destinatie locativa. Salariile se deconteaza la nivelul salariului mediu, inclusiv contributiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilitatilor si chiriei aferente dupa momentul semnarii acordului pentru perioada de implementare;

j) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, in limita maxima a  8000 lei fara TVA;

k) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologica, licente, etichetare ecologica, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

l) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale - pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 3000 lei fara TVA;

m) Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal; 

n) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fara TVA; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare.

sursa: OTIMMC Cluj - CIAI Satu Mare


Green Business Index 2017  este un instrument gratuit de evaluare a performantei de mediu conform ISO 14031.

Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul www.gbindex.ro

Firmele interesate  se pot inregistra gratuit pana la 30 aprilie 2017,  pe site-ul oficial al proiectului: si pot completa chestionarele in functie de sectorul de activitate.

Rezultatele proiectului cat si clasamentul companiilor responsabile fata de mediu din Romania, vor fi anuntate in cadrul Galei Green Business Index 2017.                           ORAR DE ZBOR

 

Acum calatoresti cu Blue Air catre destinatii foarte importante din Europa! Alege orasul de plecare si destinatia pe care o vrei si planifica-ti din timp calatoria de afaceri sau concediul, in functie de disponibilitatile orarului de vara sau de iarna.

Din martie 2017, Ryanair aduce la Oradea 3 rute noi: Barcelona (Girona) & Milano (Bergamo), iar din octombrie inca o noua ruta catre Londra (Stansted)

 ZBORURILE PENTRU ORAR DE IARNA (30.10.2016 - 25.03.2017)

Oradea (Oradea) - Bucuresti (Otopeni)

0B3078

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

15:45

16:45

01h00'

15.12 - 25.03

x

x

x

x

 

Bucuresti (Otopeni) - Oradea (Oradea)

0B3077

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

14:15

15:15

01h00'

15.12 - 25.03

x

x

x

x

 

ZBORURILE PENTRU ORAR DE VARA (26.03.2017 - 28.10.2017)

Oradea (Oradea) - Bucuresti (Otopeni)

0B3078

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

15:45

16:45

01h00'

26.03 - 28.10

x

x

x

x

 

Bucuresti (Otopeni) - Oradea (Oradea)

0B3077

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

14:15

15:15

01h00'

26.03 - 28.10

x

x

x

x

 

 ZBORURILE PENTRU ORAR DE VARA (26.03.2017 - 28.10.2017)

 

Oradea (Oradea) - Constanta (Mihail Kogalniceanu)

0B478

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

14:45

16:00

01h15'

15.06 - 15.09

x

 

Constanta (Mihail Kogalniceanu) - Oradea (Oradea)

0B477

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

13:00

14:15

01h15'

15.06 - 15.09

x

 

ZBORURILE PENTRU ORAR DE IARNA (30.10.2016 - 25.03.2017)

 

Oradea (Oradea) - Iasi (Aeroport Iasi)

0B3078/6201

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

15:45

16:20

02h35'

15.12 - 25.03

x

x

x

x

 

Iasi (Aeroport Iasi) - Oradea (Oradea)

0B6202/3077

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

12:30

15:15

02h45'

15.12 - 25.03

x

x

x

x

 

ZBORURILE PENTRU ORAR DE VARA (26.03.2017 - 28.10.2017)

 

Oradea (Oradea) - Torino (Caselle)

0B4078

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

16:15

17:15

02h00'

26.03 - 28.10

x

11:00

12:00

02h00'

26.03 - 28.10

x

 

Torino (Caselle) - Oradea (Oradea)

0B4077

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

12:30

15:30

02h00'

26.03 - 28.10

x

07:15

10:15

02h00'

26.03 - 28.10

x

 

 

ZBORURILE PENTRU ORAR DE VARA (26.03.2017 - 28.10.2017)

Oradea (Oradea) - Napoli (Napoli Airport)

0B4078/4123

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

11:00

20:20

10h20'

26.03 - 28.10

x

 

Napoli (Napoli Airport) - Oradea (Oradea)

0B4024/4077

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

08:35

15:30

05h55'

26.03 - 28.10

x

 

ZBORURILE PENTRU ORAR DE VARA (26.03.2017 - 28.10.2017)

Oradea (Oradea) - Catania (Fontanarossa)

0B3078/145

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

15:45

20:00

05h15'

26.03 - 28.10

x

x

 

Catania (Fontanarossa) - Oradea (Oradea)

0B146/3077

Plecare

Sosire

Durata

Perioada

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sa

Du

09:00

16:15

05h15'

26.03 - 28.10

x

 

    http://www.aeroportoradea.ro/images/logo-op/ryanair-100x25.gif     Plecare  - ORADEA                 

                                                                      Decolare                        Aterizare

Miercuri si duminica                 Barcelona-Girona

11:00

12:40

Miercuri si sambata                 Milano-Bergamo

09:55

10:45

 

                                      Plecare                         Decolare                           Aterizare

Miercuri si duminica                 Barcelona-Girona

06:40

10:10

Miercuri si sambata                 Milano-Bergamo

06:40

09:30OFERTA

CURSURI FUNDATIA AGORA /

UNIVERSITATEA AGORA

 CURSURI DE PERFECTIONARE:

Nr. crt

Denumire curs

Pret nou

Pret vechi

Studii

1

Secretar-dactilograf

400 lei

  800 lei

invatamant minim obligatoriu

2

Operator introducere, validare si prelucrare date

500 lei

1000 lei

invatamant minim obligatoriu

3

Competente antreprenoriale

500 lei

1000 lei

invatamant minim obligatoriu

4

Inspector resurse umane

600 lei

  900 lei

invatamant minim obligatoriu

5

Manager economie sociala

500 lei

1000 lei

studii liceale, cu diploma de bacalaureat

6

Manager de proiect

600 lei

1000 lei

absolventi de studii superioare

7

Manager de securitate

1000 lei

1500 lei

absolventi de studii superioare

8

Contabil

500 lei

  600 lei

studii medii
CURSURI DE CALIFICARE:

Nr. crt

Denumire curs

Pret

nou

Pret vechi

Studii

1

Administrator pensiune turistica

1000 lei

1500 lei

studii medii

2

Lucrator hotelier

700 lei

1200 lei

studii medii

3

Lucrator in comert

500 lei

1200 lei

invatamant minim obligatoriu

4

Camerista

400 lei

  800 lei

invatamant minim obligatoriu

 

PLATA CURSULUI SE FACE IN DOUA RATE:

-        RATA1 - IN PRIMA ZI DE CURS

-        RATA2 - IN ULTIMA ZI DE CURS

OBS.  PENTRU AGENTII  ECONOMICI  INTERESATI  OFERTA  SE  FACE PERSONALIZAT,  IN  URMA  ANALIZEI  CERERII  ENTITATII  IN  CAUZA.

 

VA ASTEPTAM!

CONTACT:

Oana Mihalache Tent - Director Marketing

Tel. 0786 300 100, E-mail:  oanaweddings@yahoo.com

Daniela Maria Popa - Secretar Departament Formare  

Tel. 0745 864 380, E-mail: secretarformare@univagora.ro, danapopa75@yahoo.com
Noua Legea a cooperatiei: Facilitati fiscale pentru membri cooperatori  

Conform noii legi, fermierii care formeaza sau au format deja cooperative pot nu numai sa produca in comun, dar si sa proceseze sau sa comercializeze in comun.

Potrivit oficialilor, legea adoptata este menita sa stimuleze producatorii individuali care se asociaza in cooperative cu: scutirea impozitului pe profit 5 ani, masura care se aplica atat pentru cooperativele existente, cat si cele nou infiintate, indiferent de cifra de afaceri, cu conditia integrarii productiei cu procesarea. In cazul fermelor care  au doar productie, se va aplica scutirea de impozit pana la limita de 2 milioane euro cifra de afacer; scutirea impozitului pe venit pentru microintreprinderile care adera la cooperative; scutirea impozitului pe norma de venit pentru persoanele fizice/pfa/ii/if care adera; scutirea impozitului pe proprietate pentru bunurile aferente productiei valorificate prin cooperativ; scutirea impozitului pe arenda pentru terenurile date in arenda cooperativelor.

Valorificarea productiei membrilor se va realiza de catre cooperative pentru minimum 50% din productia totala comercializata de fiecare membru/aferenta normei de venit, aferenta grupei/grupelor de produse cu care aceasta participa in cooperativa agricola. Productia destinata vanzarii aferenta terenurilor si efectivului de animale cu care membrii participa in cooperativa agricola se valorifica integral prin intermediul cooperativei, cu respectarea conditiilor prevazute in statutul cooperativei.

Potrivit noilor prevederi, totalitatea terenurilor si efectivelor de animale a caror productie este valorificata prin cooperativa agricola si a bunurilor acesteia se asimileaza unei unitati tehnico-economice, conform statutului cooperativei.

Cooperativa agricola poate primi drept de folosinta asupra bunurilor membrilor cooperatori, in baza acordului scris de catre acestia si conform statutului cooperativei. Cooperativa agricola este asimilata unui fermier, astfel cum este definit la art.2, alin.1, lit f) din Ordonanta nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, producator agricol, persoana juridica, a carei dimensiune reprezinta cumulul dimensiunilor exploatatiilor membrilor cooperatori, aferente productiei valorificate prin cooperativa agricola si a exploatatiei cooperativei, dupa caz.

Persoanele interesate pot apela la CCI Bihor care ofera consultanta si  sprijin in intocmirea documentelor.

Sursa: www.crisana.ro


Universitatea din Oradea

Departamentul de Istorie

Departamentul de Finante - Banci - Asigurari

Asociatia Romana de Istorie Bancara Oradea

Academia Oamenilor de Stiinta din Romania Sectiunea: Stiinte Istorice si Arheologie

 

ATENTIONARE

In urma sesizarii facute de o firma din judetul Bihor,

Va atragem atentia ca in situatia in care primiti scrisori sau e-mailuri de la firme din strainatate, (pe care nu le cunoasteti si nici nu aveti relatii de afaceri), prin care va sunt solicitate, prin completarea unui formular, datele de identificare ale firmei,  sa acordati o atentie deosebita  formularului de inregistrare, acesta reprezentand de fapt o comanda ascunsa,  prin care va obligati sa achitati contravaloarea unor servicii pe care nu le-ati solicitat.


Ambasada Republicii Austria va face cunoscut ca a fost lansat site-ul   www.advantageaustria.org/ro portalul oficial a economiei austriece in afara tarii. Aici se prezinta firme austriece orientate catre export, import si stabilirea de parteneriate de afaceri.


Camera de Comert si Industrie Bihor va face cunoscut ca a aparut la Editura Arca, sub ingrijirea D-lui Alexandru Marculescu "Dictionarul de Proverbe, Maxime si Reflectii", un volum care cuprinde in paginile lui peste 7500 de citate, clasificate pe 676 cuvinte cheie principale, 821 de autori sau surse primare mentionate. Cartea costa 40 lei si poate fi procurata la tel:0771238221.


Invitatie

Camera de Comert si Industrie Bihor impreuna cu PFA Sallay Beatrix organizeaza traininguri tematice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu titlul "SSM pentru toti!". Participantii primesc informatii practice si exemple clare de la specialista ssm Sallay Beatrix.

Cui sunt adresate aceste traininguri? Angajatorilor firmelor mici si mijlocii, lucratorilor desemnati si persoanelor care au participat la un curs SSM, dar pana acum au realizat tot mai mult ca nu se invata meseria in… 80 de ore...

"SSM pentru toti!" este o campanie din 4 sedinte. Fiecare are o tematica speciala.

Prima tema este: Pregatirea tematicii de instruire ssm + Completarea fiselor de instruire.

Tema urmatoare va fi controlul medical / medicina muncii + Trusele sanitare.

Sedinta a 3-a are tema: Echipamente Individuale de protectie si cele de munca + Instructiunile ssm + si putin din Evaluarea riscurilor profesionale.

Pentru incheierea campaniei am lasat o tema interesanta: Controale pe linia de SSM (interne - externe).

Si toate acestea sunt GRATUITE!!!

 Participarea este conditionata de inscriere prealabila! Locurile sunt limitate.

Inscrierile se fac telefonic sau electronic la urmatoarele adrese: www.ssmpentrutoti.tk si 0771-686 154.

 Locul: Camera de Comert si Industrie Bihor, Oradea, str. M. Eminescu, nr. 25A.

Data Modul I: 26-05-2016, joi.

Ora: 17.30-19.00

Ca sa prevenim impreuna amenzile si accidentele de munca!


COMUNICAT DE PRESA

 "YOUR FIRST EURES JOB-SPRIJINA MOBILITATEA TINERILOR IN VIRSTA DE 18-35 DE ANI IN TARILE  UE"

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este co-aplicant alaturi de serviciile publice de ocupare din Danemarca, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Portugalia si insulele Azore in cadrul proiectului TMS-Your First Eures Job, proiect aprobat de Comisia Europeana pentru perioada 01.06.2015-31.05.2017 in care Serviciul Public de Ocupare din Suedia este aplicant principal.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini mobilitatea tinerilor in varsta de 18-35 de ani in tarile UE, de a asigura suport pentru gasirea unui loc de munca, prin consiliere, mediere si servicii de recrutare, folosind capacitatea retelei serviciilor publice si a retelei EURES avand ca rezultat concret plasarea a minimum, 1200 de tineri la nivel european, prin acordarea unui numar corespunzator de subventii de mobilitate.

Programul "Primul tau loc de munca EURES" se adreseaza tinerilor solicitanti de locuri de munca si angajatorilor care cauta sa isi ocupe posturile vacante.

      Astfel, locurile de munca vacante din toate statele UE, precum si din Norvegia si Islanda pe care pot aplica cetatenii romani si europeni sunt afisate pe portalul EURES al locurilor de munca vacante la nivel european.

De asemenea, tinerii in varsta de 18-35 de ani pot contacta oricare din cele 8 tari participante la proiectul YFEJ pentru a obtine informatii despre proiect si oportunitatile de ocupare.

Informatii privind aplicatiile  se pot obtine accesand link-urile:

http://eures.anofm.ro/firstEuresJob.php

http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Your-first-EURES-job.html

Design by Copyright © 2009 - Camera de Comert si Industrie Bihor