Oferta curs EXPERT LEGISLATIA MUNCII CCI BIHOR

Societatea Comerciala RC EXCELENT PERFORM S.R.L. Municipiul Oradea Scoalelor, nr.27, bl.PB60, et.1, ap.7, Jud. Bihor Numar inregistrare ORC Bihor J05/2120/2020 CUI 433988

OFERTĂ SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ

În specializarea „EXPERT LEGISLATIA MUNCII”

Cod COR 24220

Societatea Comercială RC EXCELENT PERFORM S.R.L. este furnizor de formare profesională înregistrat în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională din județul Bihor, autorizat să desfășoare programe de specializare în diverse domenii.

În parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bihor, vă oferim pentru angajații dumneavoastră cursul de

Expert Legislația Muncii – cod COR 24220 – curs de specializare acreditat MMSSF și MECT

Cursul se adresează celor care doresc dobândirea următoarelor competențe:

 • Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale;

 • Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale;

 • Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă;

 • Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual / colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare;

 • Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă;

 • Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității;

 • Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului;

 • Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială;

 • Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor;

 • Concilierea conflictelor de muncă;

 • Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale;

 • Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale.

Absolvenții cursului devin CONSULTANȚI ȘI SPECIALIȘTI în legislația muncii și vor dobandi abilități și competențe de soluționare amiabilă a oricăror tipuri de conflicte ivite pe parcursul derulării relațiilor de muncă, angajatorii nemaifiind nevoiți să apeleze la serviciile ocazionale, dar costisitoare, ale altor categorii profesionale.

 Cerințe speciale pentru cursanți:

 1. să fie absolvenți de studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent

 2. pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

 Dovada studiilor se face prin:

– copii ale actelor semnate pentru conformitate cu originalul,

Experiența se va dovedi prin:

– CV

– adeverință REVISAL sau contract de muncă.

– adeverință privind   experiența de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

Cursul are un număr de 180 ore, dintre care 60 de teorie și 120 de practică, iar pe parcursul acestuia se vor aprofunda tematicile necesare îndeplinirii atribuțiilor de la art.231^1 din Codul muncii, respectiv:

– soluţionarea amiabilă a conflictelor individuale de muncă

– acţionarea în mod responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă

– asistarea oricăreia din părțile unui raport de muncă pe parcursul procedurii de conciliere a conflictului individual sau colectiv de muncă (negocierea contractului de muncă, evaluarea, cercetarea disciplinară)

Prețul cursului este de 2000 lei, se desfășoară în sala de curs a Camerei de Comerț și Industrie Bihor și/sau on line pe platforma Zoom.

Perioada următorului curs este 12.07.2021-22.07.2021, teorie, respectiv 23.07.2021-07.08.2021 practică.

Data estimativă a examenului este 09.08.2021.

Înscrierile se fac în ordinea solicitărilor, în limita a maxim 28 cursanți/curs, cu reportare pentru cursul următor.

Societatea Comercială RC EXCELENT PERFOM S.R.L

ADMINISTRATOR

Cons.jr. JITARU RĂZVAN CONSTANTIN