INVITAȚIE                    

 EVENIMENT DE CONȘTIENTIZARE ȘI SESIUNI DE FORMARE

în domeniul energiei regenerabile, eficienței și securității energetice

Avem deosebita plăcere să vă invităm să participați la o serie de activități care au drept obiectiv creșterea conștientizării în domeniul energiei regenerabile, eficienței și securității energetice, realizate în cadrul proiectului „Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency/Dinamizarea IMM-urilor din România, prin creșterea cunoștințelor în eficiență sustenabilă”, ID 2022/346631, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021 în cadrul „Programului de Energie din România”. CCI Bihor este partener regional în organizarea acestor activități în cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea cunoștințelor IMM-urilor românești din sectorul construcțiilor pentru a încorpora practici sustenabile în realizarea eficienței durabile prin îmbunătățirea performanțelor de mediu și energetice.

În vederea realizării acestui obiectiv, în cadrul proiectului se derulează activități de conștientizare printr-un eveniment dedicat și prin sesiuni de formare pentru: IMM-uri din sectorul de construcții (inclusiv materiale de construcții, producție, comercializare, servicii asociate: proiectare, urmărire în execuție, etc.), angajați, angajatori și antreprenori, manageri ai sistemului de management al calității și mediului, auditori interni din sectorul de construcții (inclusiv materiale de construcții, producție, servicii asociate: proiectare, urmărire în execuție, etc.)

Astfel, prin activitățile desfășurate în acest proiect, IMM-urile românești din sectorul de construcții vor fi mai conștiente de cum să implementeze practici durabile de proiectare, inginerie și construcție bazate pe date relevante pentru a urmări, măsura și reduce emisiile și deșeurile pe parcursul ciclului de viață al proiectului, utilizând procese logistice care optimizează livrările și a reduce transporturile, emisiile și amprenta de carbon, operarea echipamentele într-o manieră eficientă din punct de vedere energetic, sigur pentru mediu și forța de muncă.

Activitățile se vor desfășura după următorul program:

1.Sesiuni formare: 27 – 30 iunie a.c. (în format online)

 Companiile care participă la sesiunile de formare pot beneficia, ulterior, și de sesiuni de coaching, prin care 8 IMM-uri românești din sectorul construcțiilor vor primi asistență tehnică gratuită în implepmentarea unui Sistem robust de Management al Energiei, cu planuri personalizate pentru a răspunde nevoilor specifice ale activității lor.

Sesiunile de formare reprezintă instruiri certificate pentru implementarea standardelor SR EN ISO 14001 și SR EN ISO 50001. Toate competențele vor fi precizate în suplimentul la diplomă/

Lista codurilor CAEN eligibile pentru participanții la sesiunile de formare este anexată prezentei invitații, alături de alte formulare specifice.

2.Conferința „ creșterea conștientizării în domeniul energiei regenerabile, eficienței și securității energetice” în data de 7 iulie 2023, ora 10, sediu CCI Bihor str. Mihai Eminescu nr. 25A.

În urma confirmării participării, vom reveni cu programul sesiunii de formare și a evenimentului din 7 iulie 2023. 

În speranța că veți accepta invitația noastră, vă rugăm să confirmați participarea la e-mail

secretariat@ccibh.ro,  până miercuri, 21 iunie 2023.