Despre Camera de Comerț și Industrie Bihor

Cea mai puternică asociație a mediului de afaceri a județului

Camera de Comerț și Industrie Bihor este cea mai puternică asociație a mediului de afaceri a județului, reunind în rândurile sale societăți comerciale implicate în comerț, industrie și servicii.

C.C.I. Bihor acționează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent și propice dezvoltării sectorului privat, și a unei economii de piață reale, durabile și deschise spre exterior, prin oferta sa de servicii care include: misiuni economice, programe de perfecționare profesională, organizarea de seminarii și dezbateri, oportunități de afaceri care pot contribui la dezvoltarea afacerilor.

Camera de Comerț și Industrie Bihor este o organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor lor și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din tară și străinătate, urmărind promovarea și dezvoltarea industriei, comerțului, serviciilor și agriculturii. 

Camerele de comerț și industrie au apărut într-o anumită etapă a dezvoltării relațiilor economice, locul, data și modul de înființare au fost influențate de regimul existent în momentul respectiv. O formă de început au fost breslele, organizații profesionale independente, de apărare a intereselor economice a unor producători, în special meșteșugarii.

Camera de Comerț și Industrie Bihor a fost reînființată din inițiativa comercianților în baza Decretului Lege nr. 139/1990 și a dobândit personalitate juridică conform Hotărârii de Guvern 799 din 23 iulie 1990, fiind continuatoarea de drept a Camerei de Comerț și Industrie Oradea,  conform Sentinței Civile nr. 9688/22 octombrie 2001 a Judecătoriei Oradea.

Camera de Comerț și Industrie Bihor este organizată și functionează conform Statutului propriu, elaborat în baza Legii nr. 335/2007  adoptat de Adunarea Generală a Membrilor  din data de 07.01.2008.

Obiectivul principal este de a sprijini oamenii de afaceri din țară și străinătate în activitatea lor, indiferent de domeniul în care activează prin punerea la dispoziție a ofertelor, a cererilor de oferte de pe piață, prin acordarea de consultanță în domeniul comercial, juridic, economico-financiar, prin furnizarea de înformații utile din punct de vedere comercial, economic și legislativ, etc.

În rolul său de interfață între comunitatea de afaceri și factorii de putere, CCI Bihor promovează construcția și consolidarea unei rețele de contacte din care fac parte membrii și partenerii săi, formând astfel vocea comună în apărarea și promovarea intereselor de afaceri, în dialogul cu autoritățile publice.

Scurt istoric

 • 1869 Apariția la Oradea Mare, în anul 1869 a  Halei Comerciale , cu scopul de a organiza și instrui în activități comerciale, care apoi a susținut înființarea Camerei de Comerț și Industrie Oradea, este urmarea consacrării noii realități în planul intreprinderilor și al tranzacțiilor financiar-comerciale.
 • 1872 În anul 1872 ia ființă Prima asociație a meșteșugarilor din Oradea Mare , iar la 1885  Corporația meșteșugarilor din Oradea Mare.
 • 1885 Ia ființă Corporația Meșteșugarilor din Oradea Mare.
 • 1890 La data de 10 februarie 1890, printr-o adresă, Ministerul Comerțului aduce la cunoștință consiliului municipal că Guvernul a dispus înființarea Camerei de Comerț și Industrie Oradea, având jurisdicție asupra orasului Oradea și a comitatului Bihor.
  Pe data de 24 iulie 1890 a avut loc adunarea constitutivă și alegerea membrilor interni titulari și supleanți ai Camerei de Comerț și Industrie Oradea, separat pe secțiuni: comercială și industrială.
  La 14 august 1890 are loc prima adunare generală de constituire de facto, a Camerei de Comert și Industrie Oradea cu participarea celor 48 de membri interni fiind aleși președintele și doi vicepreședinți.
 • 1918 Evenimentele din toamna anului 1918 au perturbat și activitatea normală a Camerei.
 • 1920 Începând cu 1 mai 1920, Camera de Comerț și Industrie Oradea a fost preluată din partea statului roman de un comisar al Guvernului.
 • 1925 S-a promulgat Legea pentru reorganizarea Camerei de Comerț și Industrie.
 • 1919 – 1926 Între anii 1919-1926 Camera de Comerț și Industrie Oradea a avut în jurisdicția sa și județele Satu Mare și Maramures.
 • 1940 – 1944 În perioada 1940-1944 autonomia Camerelor a fost suspendată, nemaiputând continua politica lor proprie bazată pe o analiză economică independentă, având în vedere condițiile impuse de război.
 • 1949 Evoluția Camerei de Comerț și Industrie din Oradea după încheierea celui de-al doilea război mondial poartă amprenta marilor transformări înregistrate de societatea românească pe toate planurile, iar ca urmare a unor măsuri de îngrădire a activității breslelor și a unor măsuri programate de către comuniști la 25 februarie 1949 prin DL 74/1949, activitatea Camerelor a încetat definitiv, atribuțiile acestora fiind transmise Direcțiilor Comerciale Județene. Pas cu pas comerțul particular a dispărut, localurile fiind preluate de către stat, punându-se astfel capăt unui sector de activități esențialmente liberale care a contribuit decisiv la dezvoltarea societății autohtone.
 • 1990 După evenimentele din decembrie 1989 s-a revenit la o serie de instituții democratice, care au funcționat anterior perioadei comuniste, printre care se regăsesc și camerele de comerț și industrie, reînființate  prin Decretul Lege nr. 139/12 mai 1990.