Viziunea, misiunea și obiectivele

Viziune

Calitatea de membru al Camerei de Comerţ și Industrie Bihor este o garanţie pentru succesul afacerilor membrilor săi şi o carte de vizită în relaţiile cu partenerii comerciali din ţară şi din străinătate. Prin echipa sa de profesionişti, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor generează plus valoare membrilor săi şi comunităţii de afaceri locale, încurajând şi suţinând dezvoltarea spiritului antreprenorial, respectând valorile economiei de piaţă.

Obiectivul principal este de a sprijini oamenii de afaceri din țara și străinatate în activitatea lor, indiferent de domeniul în care activează prin punerea la dispoziție a ofertelor, a cererilor de oferte de pe piață, prin acordarea de consultanță în domeniul comercial, juridic, economico-financiar, prin furnizarea de informații utile din punct de vedere comercial, economic și legislativ, etc.

În rolul său de interfață între comunitatea de afaceri și factorii de putere, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor promovează construcția și consolidarea unei rețele de contacte din care fac parte membrii și partenerii săi, formând astfel vocea comună în apărarea și promovarea intereselor de afaceri, în dialogul cu autoritățile publice.

Valori

Principiile care stau la baza activităţii Camerei:  profesionalism; reprezentativitate; utilitate; consultare; comunicare;  transparenţă; participare; responsabilitate; eficienţă; coerenţă.

În condiţiile unei scăderi semnificative, la nivel naţional, a gradului de ocupare al spaţiilor de conferinţe şi a numărului de evenimente, consecinţă a măsurilor adoptate de organizaţii în contextul crizei economice globale – reducerea cheltuielilor de personal, a bugetului pentru formare profesională şi deplasări externe (misiuni economice), interesul oamenilor de afaceri pentru evenimente ce abordează teme concrete – modificări legislative, proceduri administrative, alegerea unor locaţii şi servicii conexe – catering, logistică, din raţiuni precum parteneriat (legături de afaceri) şi facilităţi.

CCI Bihor îşi propune o strategie de marketing, bazată pe:

  • Brand-ul camerei pentru companii;
  • Promovarea unor tarife competitive la spaţiile de conferinţă, cursuri şi diversitatea serviciilor conexe;
  • Exploatarea bazelor de date cu companii ale CCI Bihor, pe diferite domenii.Se va urmări actualizarea acestora în ceea ce priveşte datele de marketing;
  • Promovare privind ocuparea sălilor oferite spre închiriere pentru organizarea evenimentelor prin pachete promoționale integrate (sală, dotări necesare, promovare eveniment,catering, promovare la baza de date;
  • Promovarea sălilor de conferinţe în mediul virtual prin schimb de bannere, în urma unei analize a site-urilor cu vizibilitate şi relevanţă pentru evenimentele CCI Bihor;
  • Generarea de workshop-uri şi seminarii pe teme de interes pentru mediul de afaceri în scopul reducerii impactului crizei economice şi financiare asupra oamenilor de afaceri: fiscalitate, modificări legislative (codul civil, codul muncii etc.), vamă, import-export.;
  • Colaborarea cu organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale pentru organizarea de evenimente de informare în domeniile de interes pentru mediul de afaceri din Bihor.

Obiective

Obiectivele şi direcţiile de acţiune care compun strategia Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor în scopul realizării misiunii sale sunt următoarele: